Foto: Alelion.

Mar 11, 2021

Batterifabriken Alelion får genombrottsorder från tyska Kamag


"Vi är redo att skala upp produktionen"

Alelion Energy Systems AB (publ) har fått en ny order på högspänningsbatterier av den tyska specialfordonstillverkaren KAMAG. Beställningen uppgår till 3,4 MSEK och levereras till KAMAG med start andra kvartalet 2021.

-Detta är ett genombrott som kom tidigare än förväntat, säger Anders Dison, försäljningschef på Alelion Energy Systems AB.

-Vi är redo att skala upp produktionen när fler slutkunder inom detta område visar sitt intresse.

Anders Dison, Alelion.

Det färdiga batterikonceptet för specialfordon efterfrågas av ett flertal branscher som vill minska sitt klimatavtryck. Det används för elektrifiering av containerdragare och för förflyttning av gods inom logistik- och produktionsanläggningar.

-Beställningen från KAMAG bekräftar den trend vi ser inom logistik att dess investeringar för framtiden görs för att bli allt mer miljövänliga, säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

-Detta är ytterligare ett bevis på en ökad efterfrågan och att takten på omställningen till eldrift sker även inom specialfordonssegmentet.

KAMAG utvecklar och producerar industriella fordon, modulära transportörer och fordon för terminallogistik. KAMAG ingår i TII Group – Transporter Industry International. TII Group är världsledande inom utveckling och produktion av tunga fordon utrustade med hydrauliskt stödda pendelaxlar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT