Ola Rollén. Foto: Hexagon.

Oct 28, 2020

Bästa tredje kvartalet någonsin för Hexagon


Höjer utdelningen.

Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med -2 procent till 939,9 MEUR (956,3). Samtidigt ökade rörelseresultatet (EBIT1) med 6 procent till 250,1 MEUR (235,8).

“Vi känner oss nöjda efter att ha levererat vårt bästa tredje kvartal någonsin avseende resultat och lönsamhet trots den betydande
valutamotvinden. Vi har lyckats navigera verksamheten väl i en utmanande miljö genom att anpassa kostnadstrukturen med både
kortsiktiga och långsiktiga kostnadsbesparingar och samtidigt öka vår bruttomarginal genom en stärkt produktmix," kommenterar Ola Rollén, vd och koncernchef, Hexagon AB.

"Den sekventiella försäljningstillväxten ökade stadigt till följd av en bred återhämtning i Kina och stark utveckling inom det geospatiala segmenteten. Det vi kallar “two-speed world” har aldrig varit så påtaglig som idag, då nya applikationer för automation inom bygg, gruvdrift, offentlig säkerhet och jordbruk växer medan vissa segment så som traditionell fordons-, flyg- samt olja och gasindustri har en mer utmanande efterfrågesituation. Ökat fokus på en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är också en tydlig drivkraft till att våra
applikationer inom förnybar energi, elbilar och järnväg tar fart."

Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0.62 EUR (0.59) per aktie för räkenskapsåret 2019
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT