Anders Birgersson, vd VBG Group. Foto: VBG.

Aug 21, 2019

Bästa halvåret någonsin för VBG


Men den kraftiga tillväxttakten börjar avta.

Andra kvartalet 2019 ökade koncernens omsättning med 5,2 procent till 979,4 MSEK (931,2). Rörelseresultatet ökade till 123,3 MSEK (117,3) med marginalen 12,6 procent (12,6) och koncernens resultat efter skatt blev 83,2 MSEK (77,8).

Sammantaget med första kvartalet gör VBG Group sitt bästa halvår någonsin. Koncernchef Anders Birgersson kommenterar:

"VBG Groups huvudmarknader har varit starka under en längre tid och våra divisioner levererar på historiskt höga nivåer. Som ett exempel nådde Mobile Climate Control under andra kvartalet en milstolpe, genom att passera en miljard i omsättning för första halvåret. Vi ser dock att den kraftiga tillväxttakten har börjat avta under andra kvartalet, men efterfrågan är fortsatt på hög nivå, med stabila orderböcker för större delen av VBG Groups verksamheter."

Edscha Trailer Systems redovisar en minskad försäljning i kvartalet, jämfört med föregående års andra kvartal, vilket är en effekt av en vikande trailermarknad och att inga leveranser av järnvägsprodukter gjordes.

Mobile Climate Control fortsatte att leverera tillväxt med stabila marginaler under kvartalet och utvecklingen på den nordamerikanska marknaden är fortsatt stark.

Ringfeder Power Transmission redovisar under andra kvartalet en stabil försäljning på en fortsatt hög nivå, men tillväxttakten har börjat mattas av.

VBGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT