Foto: Hybricon.

May 21, 2018

Bakslag för Hybricon


Förlorad order tynger bolaget, men 100 tekniska förbättringar och ramavtal öppnar för framtida affärer.

Under perioden januari till mars 2018 uppgick bolagets rörelseintäkter till kSEK 3 499 (kSEK 3 399) vilka till största delen består av nettoomsättning från löpande serviceintäkter samt uppdatering av levererad förserie.

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 11 085 (kSEK 12 721).  Sedan 2016 aktiverar inte Hybricon några utvecklingskostnader, kostnad för utveckling tas direkt.

Kostnaderna består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 4 958 (kSEK 6 018), övriga externa kostnader om kSEK 2 076 (kSEK 2 273) och personalkostnader om kSEK 2 392 (kSEK 2 763) samt värdeminskning enligt plan om kSEK 1 659 (kSEK 1 667). Bolagets materialkostnader har reducerats vilket är ett resultat av de omstruktureringar som genomförts under 2017 samt minskade intäkter under perioden. Omställning till ett utvecklings-, sälj- och servicebolag med mindre andel egen produktion är nu genomförd vilket syns i minskade övriga kostnader samt personalkostnader.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK -7 666 (kSEK -9 415). 

I mitten av maj meddelade Hybricon att Umeå Kommunföretag valt annan leverantör rörande upphandling av elbussar och laddstationer med tillhörande service och reparationstjänster.

"Att Hybricon nyligen gick miste om den beställningen måste tyvärr betecknas som ett stort bakslag", skriver bolagets vd Johan Suup i delårsrapporten. 

Hybricon erbjöd ett lägre pris på elbussarna, men totalt sett var anbudet inklusive elbussar, laddstationer och service cirka 4 procent dyrare än konkurrenten. "Anbud av dessa slag värderas dessutom ofta genom ett poängsystem där vi i detta fall missgynnades ytterligare," skriver bolaget och Hybricon har inlett ett analysarbete och överväger en eventuell överklagan av tilldelningsbeslutet för upphandlingen i Umeå.

Vidare framgår av rapporten att bolaget löst en rad tekniska problem som verksamheten tidigare brottats med, inte minst den tidigare kvalitetsbristen i bussarnas hjulmotorer, där samarbetet med tyska ZF Friedrichshafen AG (ZF) – världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin – haft oerhört stor betydelse. 

De nya uppgraderade bussarna har cirka ett hundra (100) tekniska förbättringar jämfört med den tidigare versionen. Det handlar inte bara om de nya hjulmotorerna, utan också om bättre stötdämpare, högre batterikapacitet, högre vridmoment, lägre energiförbrukning plus en mängd övriga detaljförbättringar.

Får vi förtroendet från en eller fler beställare så vet vi att vi kan leverera och uppfylla de hårda krav som kommer att ställas på oss, skriver Johan Suup.

Den 8 maj 2018 meddelade Hybricon att bolaget tecknat ett ramavtal med Nettbuss AS, vilket innebär goda möjligheter för framtida affärer i Norge. 2018 kan fortfarande bli ett genombrottsår för Hybricon, skriver Johan Suup.

Styrelsen ger nu ledningen i uppdrag att ta fram ett besparingsprogram med målsättning att likviditeten ska räcka i mer än 9 månader från och med idag. Styrelsen kommer att se över affärsmodellen och därefter arbeta med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering utifrån olika scenarier, inklusive potentiella intäkter från ordar samt extern finansiering.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT