Jun 1, 2016

BAE Systems utnyttjar banbrytande teknik för Land Rover BAR Americas Cup


BAE Systems har avslöjat att det anpassar banbrytande benledningsteknik för Land Rover BAR's seglingsteam , eftersom de ska hjälpa lagets försök att ta hem Americas Cup till Storbritannien 2017.

Tekniken, som använder kroppens naturliga förmåga att överföra ljud genom benledning, appliceras på Land Rover BAR som ett sätt att dramatiskt förbättra kommunikationen mellan besättningsmedlemmar och stödbåtarna.

BAE Systems kompetens inom benledningsteknik används på andra ställen för att underlätta väpnade styrkor på slagfältet vilket har gjort det möjligt att utveckla en kommunikationsenhet som gör det möjligt för användare att hålla båda öronen fria från externa ljud, samtidigt som förmågan att kommunicera klart med besättningen trots de hårda och bullriga förhållanden.

Headsetet, som är en prototyp, skapar fysiska vibrationer från en ljudsignal, som färdas genom ben i innerörat, som översätter dessa vibrationer till nervimpulssignaler som skickas till hjärnan, så att användaren kan höra hörbart ljud.

Mohammed Akhmad, Principal Scientist vid BAE Systems, säger: "Vi har hört från Land Rover BAR hur tydlig och korrekt kommunikation är avgörande för ett vinnande seglingsteam. Det system vi har utvecklat kan hantera stora mängder bakgrundsbrus, vilket kan påverka tydligheten i talet som sänds, och är också robust nog att fungera i de extrema förhållanden besättningen regelbundet genomgår."

Kommunikation är viktigt för att göra smarta taktiska och strategiska beslut under tävlingar, med besättningar som arbetar i pressade situationer, med seglingshastigheter upp till 80 km/h under svåra väderförhållanden. Detta kan leda till att vanliga headset fylls med vatten och blir dova, vilket gör en tydlig kommunikation mellan racing besättning och stödpersonal nästan omöjligt.

Publiken kan se - och höra - detta själva eftersom tekniken testas på Tech Deck på Land Rover BAR i Portsmouth, som en del av en interaktiv utställning som visar hur tekniken hjälper team att fatta rätt beslut i högt pressade tävlingsmiljöer.

Land Rover BAR seglaren Matt Cornwell, som har tävlat i Americas Cup sedan 2003 sa: "Kommunikation ombord är något som vi har identifierat som riktigt avgörande. Vi har varit tvungna att intensifiera vår prestation från före 2010 när ett headset var ett "nice to have" och du kunde jobba med några ganska grundläggande kit. Nu måste vi bli mycket mer sofistikerade, vilket är anledningen till BAE Systems stöd och expertis är så viktigt för framtida framgångar i vårt team."

BAE Systems är en del av Land Rover BAR:s tvärvetenskapliga forskning och utveckling, Tecnical Innovation Group, som drivs av PA Consulting, som har som uppgift att ge världsledande teknik och teknisk expertis för att driva en konkurrensfördel i Americas Cup.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT