Invigning av Elmia Produktionsmässor 2018. Foto: Svensk Verkstad.

May 15, 2018

Bäddat för en riktig supermässa


Idag invigdes Elmia Produktionsmässor. Svensk Verkstad tar tempen på några av utställarna och deras tankar kring framtidens produktion.

På tisdagen öppnade Elmia Produktionsmässor och nu har Elmias mässfolk tagit steget fullt ut och skapat en mässpalett som torde attrahera hela den svenska industrin.

Steg för steg har Elmia Produktionsmässor byggts ut och kompletterats med nya områden och de respektive mässorna har alla inte bara åtnjutit acceptans i de aktuella branscherna utan också i de flesta fall hyllats som klockrena mötesplatser där företag de facto gör affärer.

I år har inte bara Elmia Polymer fått komma in i sviten. Mässarrangören har dessutom skapat en helt ny mässa; Elmia 3D. Den ligger i tiden och dessutom är additiv tillverkning något som påverkar alla de övriga mässornas områden.

– Folk börjar få upp ögonen för den här tekniken även i traditionell industri, så vi ska nog känna oss hemma på mässan, säger Max Wenger på 3DVerkstan.
15-18 maj har vi tillfälle att under samma tak besöka sex industrimässor i Jönköping.

Det är alltså framtidens medarbetare, representerade av åttaåriga Rut och den humanoida roboten Pepper, som sätter de idag och för framtiden viktiga frågorna om rekrytering och kompetensförsörjning i klart fokus.

Framtidens kompetens - Rut och Pepper. Foto: Elmia.

– Det här är en avgörande fråga för industrins framtid och på Elmia Produktionsmässor lyfter vi den både i scenprogrammet och genom aktiviteter i mässhallen. Här kan exempelvis Teknikspåret på fredagen nämnas, där 400 åttondeklassare bjuds in till mässan för att lära sig mer om möjligheterna inom teknik och industri, säger Tanja Lundberg, projektledare för Elmia Polymer, Elmia Svets och Fogningsteknik, Elmia Plåt och Elmia 3D.

Digitalisering
Fyra viktiga teman genomsyrar mässan som samlar 475 utställande företag; Framtidens produktion, Hållbar produktion och ökad produktivitet, Arbetsmiljö och säkerhet samt Rekrytering och kompetens.

– Digitaliseringen är naturligtvis en röd tråd genom alla mässorna, säger Ann Kittendorff, projektledare för Elmia Automation och Elmia Verktygsmaskiner. En spännande satsning är våra uppkopplade mätstationer på mässgolvet. Informationen från dem sammanställs i molnet och visualiseras på skärmar runtom i arenan. Det är den här typen av teknik och digitalisering som tar produktion inom tillverkande industri till en ny nivå

För första gången
Elmia Verktygsmaskiner, Elmia Automation, Elmia Plåt, Elmia Svets o Fogningsteknik, Elmia Polymer och Elmia 3D – sex separata produktionsmässor men som på flera sätt överlappar varandra. Flera har redan etablerat sig som starka varumärken för sin bransch, trots att de bara har arrangerats vid något eller några tillfällen.

Sex mässor i en. De flesta hallarna och deras placering känner vi igen, men nytt för året är den plats som beretts för Elmia 3D. En helt ny hall har skapats i det vi lärt oss kalla för Mässgatan mellan Entré Nord och ingången till Hall B, och följaktligen fått namnet Hall MG. Hallkarta: Elmia.

Elmia slog alltså an rätt strängar från början, inte minst när det gäller automation, svets och verktygsmaskiner. Även plåtmässan som lanserades för första gången för två år sedan fick en kanonstart. I år deltar de flesta stora maskinleverantörer på plåtsidan, även såna som inte deltog vid den första mässan 2016.

Trumpf tillhör dessa. Från noll till hundra, kan man säga.

– Förra gången deltog vi inte, men nu satsar vi på Elmia Plåt med mässans största monter, konstaterar Stefan Wallén. Normalt är EuroBlech vår främsta mässa, men vi tror på konceptet i Jönköping. Eftersom vi är så breda och har både additiv tillverkning och femaxlig skärning/svetsning på programmet tror jag på synergier mellan i synnerhet svetsmässan och oss.

Nu tillkommer alltså även Elmia 3D som en helt ny mässa och den har naturligtvis alla möjligheter att nå framgång med tanke på hur additiv tillverkning ökar i tillverkande industri.

– För 3D-teknik har det varit mycket prototyptillverkning tidigare, men nu går vi in i ett produktionsstadium. Därför riktar vi in oss i större utsträckning mot tillverkande industri, liksom skolväsendet som ska lägga in 3D i läroplanen, säger Max Wenger på 3DVerkstan. Därför känns det ganska självklart för oss att delta på mässan.
Klockan 14.00 på mässans första dag kommer 3DVerkstan att presentera en unik teknik för fiberförstärkta utskrifter för första gången i Sverige. I montern hittar vi naturligtvis också exempel på 3DVerkstans varumärken Ultimaker, Markforged och Formlabs samt printade produkter.

Starka kort
Till mässans starkare kort hör Elmia Automation och Elmia Verktygsmaskiner. Den förstnämnda har nu några år på nacken och fyllde när den lanserades 2012 ett stort behov av en renodlad automationsmässa. Automationsmässan togs emot med samma entusiasm som Elmia Svets o Fogningsteknik som hade premiär samtidigt.

– Automationsmässan är en viktig mötesplats för industrin och ett väldigt bra forum för att sätta fokus på de för svensk industri viktiga aspekterna kring automationen och dess betydelse för en ökad produktivitet, säger Johan Frisk på OpiFlex.

På mässans andra dag intar Frisk Stora Scenen för att prata om projektet Producera i Sverige och fokusera på vikten av flexibilitet och automation när produktionen tenderar att få en högre mix och lägre volymer. Det utvecklar han för övrigt längre fram i det här magasinet.

Elmia Verktygsmaskiner hade premiär för två år sedan och redan från start hörsammade landets ledande aktörer inom maskin och verktyg den kallelsen och satsade direkt på den mässa som skapades sedan tidigare maskinmässor i tappat sin attraktionskraft.

– Med svenska mått mätt är mässan i Jönköping väldigt bra och det betyder också att vi satsar väldigt mycket på den här mässan, säger Weine Werlevik på Iscar.

– Tyvärr upplever jag att alltför få från de stora bolagen kommer till mässorna numer, säger han. Från de stora företagen vill vi se de som jobbar med skärande bearbetning; produktionstekniker och beredare i första hand. Ja, alla som jobbar med skärande, även operatörer förstås.

– I början på min karriär kom runt 40 000 besökare till Tekniska Mässan i Stockholm under fem dagar. Numera är besöksantalet betydligt mindre generellt på mässor. Sist hade vi omkring 11 000.

– Samtidigt är det naturligt viktigare att rätt besökare kommer än att de är många.

– Mässkonceptet med de här mässorna tillsammans är bra. I synnerhet finns det viktiga synergierna mellan Verktygsmaskiner, Automation, Plåt och 3D.

Iscar samarbetar på och kring mässan med Stenbergs. I synnerhet efter mässan på onsdag och torsdag då företagen tillsammans arrangerar kundevent nere hos Stenbergs ett stenkast från Elmia, både onsdag och torsdag.

– Då kommer bland andra Tina Thörner och föreläser för oss.

Skapar mässan affärer?
– Det handlar om att bygga varumärke och profilera sig i en egen monter. I år gör vi det bland annat med hjälp av lite underhållning i montern.

– Men huvudsaken är naturligtvis våra verktyg och i år lanserar vi en serie verktyg vi kallar Logiq, 35 verktyg för de flesta bearbetningar; svarvning, fräsning, avstickning, spårstickning, håltagning... dessutom visar vi en del nya appar.

Inga potentater
Ann Kittendorff och Tanja Lundberg, som alltså projektleder mässorna, konstaterar att de flesta mässorna är ”knökfulla” flera veckor innan det är dags i Jönköping.

– Allt är bäddat för en mycket bra mässa, där alla delar är viktiga och tillsammans skapar en viktig mötesplats för industrin, menar de.

Vad mässkonceptet inte bjuder på är stora potentater, vad man brukar kalla för key not speakers och höga politiker. Visst har man försökt att få Mikael Damberg till Jönköping, liksom Annie Lööf och Stefan Löfven, men ingen av dem tycks ha möjlighet att komma.

– Å andra sidan är inte det här ett mässkoncept som ska locka med potentater, säger Ann Kittendorff. Här är det på mässgolvet saker och ting händer, det är där det viktiga sker. Det är utställarna som ska dra besökare. Besökarna kommer inte till mässan för att höra tusen föredrag utan i första hand för att se det utställarna presenterar. Det är vår grundinställning.

– Det som snarare sticker ut är naturligtvis vår väldigt speciella invigning, där vi fokuserar på rekrytering, kompetens, morgondagens medarbetare, hur får vi in ungdomarna i branschen, hur får vi ungdomarna att stanna i branschen, hur får vi in fler tjejer i branschen – viktiga frågor som representeras av åttaåriga Rut och roboten Pepper som står för invigningen.

Ett koncept, sex mässor
Trots att vi gärna pratar om produktionsmässorna som ett koncept, nästan som en enda mässa, är det sex separata mässor det handlar om. Det poängterar Tanja Lundberg.

– Bredden med sex gemensamma mässor som på många punkter har mycket gemensamt är naturligtvis en av faktorerna som gör konceptet framgångsrikt.

– Samtidigt får man inte tappa djupet i det utan ha balans mellan det djupa och det breda. Därför får det inte bli för brett, då tappar vi fokus. Därför är det viktigt att respektive mässa är bra.

– För oss är det därför viktigt att behålla respektive mässa som en egen mässa, samtidigt som den är en del av helheten.

Balansakt av den högre skolan alltså. Den 15 maj och några dagar framåt får vi se hur välbalanserat konceptet är...
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT