Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

Jul 2, 2018

Avknoppat och klart


Nu är Autlivs avknoppade Veoneer ett oberoende börsnoterat bolag.

Autoliv, Inc. meddelade idag att avknoppningen av dess verksamhetssegment Electronics, Veoneer, Inc. har slutförts. I samband med att avknoppningen slutförts, inleds i dag regelbunden handel i Veoneer, Inc. på New York Stock Exchange (NYSE) och Nasdaq Stockholm, som ett oberoende bolag med inriktning mot aktiv säkerhet, självkörande fordon och bilsäkerhetselektronik.

Inför avknoppningen, och som tidigare meddelats, har Autoliv tillskjutit likvida medel till Veoneer som innebär att Veoneer har en total likviditet om cirka 1 miljard dollar. Autoliv finansierade kapitaltillskottet genom en blandning av ny, extern finansiering och befintliga medel.

Avknoppningen av Veoneer innebär att slutmålet uppnåtts i den process som startade i september förra året när Autoliv meddelade sin plan att knoppa av segmentet Electronics, med avsikt att skapa två separata bolag med ledande produkterbjudanden och med fokus på två skilda och växande marknader.

Veoneer är ett växande teknikbolag som fokuserar på aktiv säkerhet, självkörande bilar och säkerhetselektronik till bilar. Bolagets syfte är att skapa förtroende för mobilitet. 

Autoliv kommer att fortsätta utveckla och tillverka bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen.

-Idag firar vi att vi skapat två framstående bolag ur ett. Var och en av bolagen har starka egenskaper som bidrar till individuell framgång och uppdelningen möjliggör ytterligare fokus på respektive kärnverksamhet som gör det möjligt att skapa ökat värde för kunder, aktieägare och andra intressenter, säger Jan Carlson, VD, koncernchef och ordförande för Veoneer och ordförande för Autoliv.

-Jag ser fram emot att leda Veoneers framtida utveckling inom marknaden för aktiv säkerhet och självkörande fordon, samtidigt som jag behåller rollen som Autolivs ordförande för att skapa kontinuitet, tillägger han.

-Jag är stolt över att vara en del av Autolivs fortsatta resa. Vi är den globala marknads- och teknologiledaren inom bilsäkerhet, och vi är ett bolag med människor som brinner för vår vision att rädda fler liv. Med vår breda, starka produktportfölj och med de möjligheter vi har inom vår organisation, ser jag fram emot att Autoliv ytterligare leder utvecklingen in i framtiden,säger Mikael Bratt, VD och koncernchef för Autoliv.


 
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT