May 9, 2016

Avhärdningsfilter typ Mikro 4 V från Enviroserien


Mikro 4 är ett helautomatiskt volymstyrt avhärdningsfilter som är framtaget speciellt för att användas där det krävs ett mycket kompakt filter som kan placeras i skåp.

Filtret kan användas i restaurangkök i samband med diskmaskiner, varmluftsugnar, kaffemaskiner och annan vattenförbrukande utrustning. Det kan även vara lämpligt i mindre fritidshus.

Mikro 4 är av så kallad kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret för kompakta yttermått. Filtret är helautomatiskt med en 7-stegs volymstyrd automatikventil. Filtermedia är stark katjonbytare som avlägsnar hårdhetsbildare (kalcium- och magnesiumjoner) ur vattnet genom jonbyte och gör det mjukt.

Reningskapacitet Reningskapaciteten, dvs den mängd vatten i m3 som filtret kan rena mellan regenereringarna, erhålls genom att ställa in råvattenhårdheten på timern, som sedan beräknar kapaciteten med utgångspunkt från fabriksgjorda inställningar på aktuellt vatten.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT