Apr 24, 2017

Avancerade IoT-lösningar när Parker åker till Hannover


Nu har Hannover Messe Industrial Automation dragit igång och mässan pågår hela veckan.

Parker Hannifin, världsledande inom rörelse- och kontrollteknik, kommer att presentera ett nätverk med smarta lösningar på årets Hannover-mässa. Parkers tekniker innebär att industriföretagen kan optimera användningen av den enorma potentialen i digitala nätverk. Företaget kommer också att presentera komponenter för smarta IoT-lösningar som enkelt kan integreras i anläggningar och maskiner för att kunna leverera omfattande tekniska system av hydraulik, kopplingsteknik och elektromekaniska och pneumatiska komponenter. Serien utgör en plattform för process- och produktivitetsförbättringar.

Direktstyrda, proportionella riktningsventiler för slutna reglerkretsar
Parker kompletterar sitt sortiment av direktstyrda, proportionella riktningsventiler med nya nollappade slider till sin ventilserie D1FC/D3FC. Med detta alternativ kan ventiler nu också användas i slutna system. Denna mycket dynamiska, direktstyrda ventilserie med höga volymflöden ligger mellan serie D1FB/D3FB för applikationer med mellanprestanda och DFplus-ventilerna i serie D1FP/D3FP som ger maximal prestanda. Den viktigaste nyheten i storlek NG06 i serie D1FC och storlek NG10 i serie D3FC är systemet för slidåterföring, som till skillnad från jämförbara ventiler från andra tillverkare, är helt integrerat i huset och därför kräver mindre installationsutrymme.

Push-Lok® – den mångsidiga lågtrycksslangen
d
en nya lågtrycksslangen Push-Lok® täcker ett brett applikationsområde och är till och med ännu mer anpassad till de specifika applikationerna. För att kunna användas som en komplett lösning på flera olika marknader består Push-Lok®-serien av nio slangtyper. Kunden kan välja mellan olika konstruktioner och material för att få slang som passar den aktuella applikationen. Slangen finns i sex gummiversioner, två termoplastversioner och en hybridversion (invändigt gummilager med utvändigt polyuretanlager). För att underlätta identifiering av olika medier i en applikation finns slangarna i sex olika färger. Slangen är mycket enkel att montera, det görs på några sekunder, vilket sparar värdefull produktionstid och ger lägre kostnader.

Slangklassificering för enklare val av slang och kopplingar
Parker har tagit fram en ny slangklassificering i de tre kvalitetsnivåerna "GOOD", "BETTER" och "BEST" för att kunna tillgodose olika marknadsbehov. Kvalitetsnivån "GOOD" passar mindre och medelstora originaltillverkare och Parkers distributörer. En slang med denna klassning är konstruerad med strikt hänsyn till pris i förhållande till prestanda, men klarar ändå internationell standard med råge. Kvalitetsnivån "BETTER" inkluderar hydraulslangar från populära varumärken som Elite No-Skive i mellantryckssegmentet och Parkrimp® No-Skive i högtryckssegmentet. Dessa slangar, som klarar kraven med marginal, är de prioriterade valen i krävande underhåll och reparationer, men också hos originaltillverkare. Parkers slangserie GlobalCore uppfyller kraven för den högsta kvaliteten och får klassningen "BEST". Denna toppmoderna slang klarar kraven i ISO 18752 med marginal. GlobalCore har alltså enastående tekniska och ekonomiska egenskaper kan därför med fördel användas i de mest krävande applikationer.

Sensor för kontroll av oljans åldrande och förekomst av föroreningar
Parkers nya FCS-sensor som används för kontroll av vätskans tillstånd mäter viktiga parametrar i oljan såsom permittivitet (dielektrisk), vattenhalt, temperatur, viskositet, tryck och konduktans. Det är den enda sensorn av denna typ som kan mäta konduktansen i nS/m. FCS-sensorn fastställer när oljan bör behandlas på grund av försämrade kemiska egenskaper (oljans kondition) eller vätskeföroreningar såsom vatten eller annan olja. Om FCS-sensorn ingår i ett proaktivt underhållsschema bidrar den till en minskning av den totala driftkostnaden för maskiner, samt minimering av stilleståndstiden och antalet nödvändiga kontroller och laboratorieprover. Parkers FCS-sensor kan användas till alla mineraloljebaserade hydraulvätskor och smörjoljor.

Integrerade torkar- och filtersystem sätter nya standarder
Den nya integrerade torkar- och filtersystemen CDAS (Clean Dry Air System) och OFAS (Oil Free Air System) från Parker Zander leder nu utvecklingen vad gäller ekonomisk effektivitet, prestanda, kvalitet, funktion och livslängd. CDAS och OFAS uppfyller kraven i ISO 7183 och ISO 8573-1 avseende tryckluftens renhet. OFAS håller också renhetsklass 0 för den totala oljemängden. Detta gäller både oljesmorda och oljefria kompressorer. Denna klassificering säkerställer optimal luftkvalitet till en bråkdel av kostnaden för en oljefri kompressor i viktiga applikationer.

Högre energieffektivitet med Push-to-Fit-lösningar
Parker presenterar innovativa push-to-fit-lösningar för pressning och fogning: Det elektromekaniska systemet för formning är en energi- och kostnadseffektiv lösning för tillverkning av högkvalitativa fordon, motorer och växellådor, framför allt inom fordonsindustrin, där push-to-fit kan användas i alla vanliga fogningsprocesser. Många processer och applikationer kan införas enkelt och snabbt tack vare produkt- och systemflexibiliteten hos Parkers push-to-fit-system.

Vi kommer att finnas på Hannover-mässan 2017 med tre montrar: Huvudmontern kommer att vara i MDA-hall 23, monter A48. Parker Hiross, Parker Zander och Parker domnick hunter kommer att visas sina nyheter för tryckluft och gasbehandling i Parkers ComVacs monter i hall 26, monter B78. Avancerade tätningslösningar presenteras av Parker-Prädifa i hall 19/20.

  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT