Automatisering på två sätt. Pallettsystem som servar flera maskiner, här i en lösning från Messer. På bilden nedan OpiFlex flexibla lösning med flyttbar robot hos BK Produkter.

Jun 29, 2017

”Automatisering är helt avgörande för plåtindustrin”


Det menar Anders Pettersson, Intercut, och konstaterar att automatisering för tunnplåt kommit långt och nyttjats länge, medan bearbetning av tjockare plåt först på senare tid blivit tekniskt möjlig att automatisera med framgång.

– Lasermaskiner har först de senaste åren kommit ifatt med automation. Däremot ligger stans- och kombimaskiner långt framme. Längre fram än man ligger i skärande bearbetning, säger Sven-Erik Nilsson, BK Produkter, som just installerat en OpiFlex-robot i plåtverkstaden.

Opiflex-robot hos BK Produkter (läs mer om BK Produkter och OpiFlex)

Vi pratar mycket om nödvändigheten att automatisera skärande bearbetning och nya lösningar och förbättringar kommer hela tiden på det området.

Men hur ser automationsutvecklingen ut när det gäller plåtbearbetning?

– Tunnplåtsbearbetning har länge kunnat automatiseras, men tjockare plåt har det tidigare varit värre med, konstaterar Anders Pettersson på Intercut.

Anders Pettersson, Intercut.

Maskintillverkarna bygger i allt större utsträckning in automation i sina maskiner och levererar ofta kompletta linjer med flera processteg, som kraftigt reducerar ställtider och skapar på det sättet effektiva produktionsprocesser. Färdiga automationssystem lämpar sig inte minst för större serier med lite handpåläggning, stora materialmagasin och där maskinerna kan rulla i timmar utan operatörens inblandning.

– Automation för tunnare plåt har funnits "i alla år", säger Anders Pettersson. Man kan ladda plåt i olika tjocklekar i kösystem och ladda skärmaskiner och så vidare.
– När det gäller tjockare plåt, upp till 20-25 mm, har det tidigare varit svårt att automatisera. Vid plasmaskärning är det 32 000 grader varmt och det kan förstöra munstycket mycket snabbare. Det kunde ju innebära att den automatiska processen skar flera plåtar felaktigt och som sedan måste skrotas.
– Nu har dysor och teknik blivit bättre med stabilare och säkrare produktion och det gör att det numera går att automatisera även processer med tjockare plåt. En säkerställd kvalitetskontroll skapar förutsättningar för att man ska kunna automatisera på ett bra sätt.
– Laserskärning har ju alltid varit säker på det viset. Den bara tuffar och går.

Tjockare plåtar är tunga och kräver också en annan hantering före och efter processen.

– En process kan se ut så att man använder palletter för flera plåtar upp till kanske två gånger sex meter, i exempelvis ett höglager, där plåtarna med automationssystemet lyfts in i maskinen, bearbetas, går ut och lagras, nya plåtar går in och så plundrar och sorterar man dagen efter. Ett sånt höglager kan serva flera maskiner medan plundring och sorttering kan ske både manuellt och med robot.
– För grövre plåt har det också kommit skärbord med transportband nere i bordet, under rastret. Där låter man små bitar falla ner på bandet och följa med ut tillsammans med slagget, och därefter separeras detaljerna från slaggen.

Alltfler automatiserar
Anders Pettersson upplever en klart ökad efterfrågan av automation hos kunderna.
– Idag har vi någon form av automatiserad slagghantering och plockning av mindre detaljer till 40-50 procent av maskinerna som säljs.
– En annan vanlig lösning är att kombinera skärmaskin och kantpress, där en robot servar pressen eller pressarna med färdiga plåtar från skärmaskinen.
– Det behöver inte handla om att köpa robotar och automation för 40 miljoner. Man kan göra enkla, smarta lösningar som gör att stillestånd mellan olika jobb kortas ner.
– På en gas/plasma-skärmaskin är produktiviteten inte mer än 35 procent i genomsnitt.
– Caterpillar gjorde en lösning med pallettsystem och är nu uppe i 70 procent.
– Kombinationslösningar blir allt vanligare och ofta handlar det om kunder som kanske har fem kantpressar av olika fabrikat, som en skärmaskin ska serva. Men då finns numera programvaror som kan köra alla kantpressar, oavsett fabrikat, och göra en utbredning som funkar ihop med skärmaskinen. Då blir det en programvara som blir den stora automatiseringsförbättringen.
– Inga stora investeringar, men ett smartare sätt att jobba med nya och gamla maskiner.

Kraften hos operatörerna
Anders Petterssons stora budskap ifråga om automation har ingenting med robotar att göra. Utan människor.
– Att utnyttja all den kunskap till smarta idéer som de olika maskinoperatörerna sitter inne med är oerhört viktigt, säger han. Plocka in dem i små "bikupor" under produktion och tillsammans med dem hitta tidstjuvarna i processerna.

Han har ett exempel från Volvo Arvikaverken för flera år sedan;
– Ett jobb som tog 43 minuter fick man ner till 17 minuter bara genom att göra små, små förbättringar utan att störa någon annan. Där tror jag de stora vinsterna finns, i dialogen med operatörerna. Då, när det inte bara är chefen som säger att det går för långsamt, får man också med sig alla killar och tjejer, som tycker det är kul.
Automatisera och effektivisera från grunden, med andra ord.

Läs mer i Svensk Verkstad nummer 3.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT