Jan 10, 2018

Automatiserade truckar från Toyota


Ger smartare hantering.

Toyota Material Handling introducerar ett nytt och utökat utbud av automatiserade truckar (autopilot) för den europeiska marknaden. Detta uppdaterade utbud av autopiloter stödjer Toyotas leanstrategi och är designad för att automatisera interna transportflöden t.ex. repetitiv pallhantering.

Den nya autopilot-serien inkluderar låglyftare (LAE250), staplare (SAE160), skjutstativtruckar (RAE160-250), motviktsstaplare (OAE120CB) och automatiserad dragtruck (TAE500) och spänner över alla vanliga tillämpningar: palltransport, blockstapling, ställagehantering samt vagnshantering med dragtruck.

Automatiseringen stödjer optimering av varuflödet och minimerar skador och andra kostnader. Förarna frigörs för att hantera mer komplicerade uppgifter istället för repetitiva transporter. Automatiserade transportlösningar kräver mindre underhåll och energi, och bidrar till säkerhet och produktivitet med en mycket snabb återbetalning på investerat kapital.

Exakt navigering
Autopilot-truckar från Toyota stödjer två mycket precisa och adaptiva system för navigeringsteknik: reflektornavigering eller natural navigation. Systemen kan också användas i kombination, där systemet väljer den optimala tekniken för olika delar av körvägarna.

Säker och precis pallhantering
Autopilot-truckarna programmeras för att utföra alla uppdrag säkert, bl.a. för att arbeta i blandad trafik tillsammans med manuella truckar. Inbyggda säkerhetsskannrar och andra säkerhetsfunktioner förebygger kollisioner genom att reagera på de hinder som kommer i truckens väg. Lastsensorer och kameralösningar kan ytterligare höja säkerheten vid lasthantering.

Intelligent kommunikation
Alla autopilot-truckarna styrs genom Toyotas mjukvara, Toyota Order Manager. Denna programvara fungerar fristående eller som en kommunikationsdel i lagerhanterings- och produktionssystemen. Order Managern kan exempelvis hantera varulager, order-sekvensiering, trafik/flödes-effektivisering - tack vare smart logik och möjlighet att optimera och integrera med ERP/WMS.

Smart laddning
Autopilot-truckarna kan utrustas med litium jon-batterier som är upp till 30 % mer energieffektiva medan de reducerar CO2-utsläppen. Eftersom de har automatisk laddning kan truckarna snabbladdas mellan uppdragen utan behov av varken personal eller laddningsrum, vilket gör dem fullständigt automatiserade.

Autopilot-serien är baserad på beprövade lagertruckar från Toyota och support och service hanteras av Toyotas personal. För att säkra maximal tillgänglighet och avkastning på investeringen finns ett brett utbud av support och servicetjänster.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT