Catarina Berglund, tillträdande processledare för Automation Region.

Jun 14, 2017

Automation Summit - för det digitala Sverige


Konferensen arrangeras för fjärde året i rad, den här gången i Västerås den 12 oktober.


Vid Automation Summit ger vi svar på hur vi gemensamt kan skapa hållbar utveckling, bättre konkurrenskraft och fler jobb genom samverkan, innovativa lösningar, automation och digitalisering. 

Automation Summit kommer att belysa möjligheter och lyfta fram goda exempel. Vi diskuterar bland annat hur digitalisering, IoT, telekom, industriell IT och modern automation påverkar dagens och morgondagens industri, energisektor och samhälle.

Konferensen utgör ett gyllene tillfälle att träffa branschkollegor, från både leverantörer och användare, som på olika sätt påverkar digitaliseringens utveckling. Här kan du inhämta kunskap, knyta nya kontakter och diskutera aktuella utmaningar och möjligheter.

Genom Automation Regions relation till VINNOVA och samarbete med IVA finns också en tydlig koppling till Smart industri – regeringens strategi för att stärka företagens förändringsförmåga och konkurrenskraft.

Välkommen till Automation Summit 2017 – en dag fylld med kunskap, inspiration och möten kring digitaliseringens möjligheter på vägen mot det digitala Sverige!
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT