Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

May 31, 2018

Autolivs största ägare stöder avknoppningen och blir storägare


Veoneer spås en mångmiljardmarknad för sina produkter som redan installerats i 175 bilmodeller.

Autoliv, Inc. tillkännager att dess tre största ägare, Cevian Capital, Alecta och AMF, var och en för sig kommit överens med Autoliv och Veoneer om att stå kvar som större ägare i Veoneer, för en period efter avknoppningen.

Under respektive avtal har de tre ägarna, som tillsammans representerar mer än 20% av Autolivs utestående aktier, var och en åtagit sig att stå kvar som ägare till mer än 80% av de aktier de erhåller i Veoneer genom avknoppningen, för en period om nio månader efter avknoppningen som är planerad till den 29 juni 2018.

-Vi är mycket stolta över att våra tre största ägare visar detta starka stöd för Veoneers strategi. Detta tydliga förtroende för Veoneer utgör en viktig milstolpe i lanseringen av det nya företaget," sa Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef i Autoliv och från och med den 29 juni 2018, verkställande direktör i Veoneer.

Veoneer är det företag på marknaden med tydligast fokus på förarassistanssystem och självkörande bilar. Företagets ambition är att vara en expertpartner inom mobilitet genom att leverera innovativa och pålitliga lösningar.

Autoliv anordnar idag en investerardag i Stockholm inför avknoppningen av Veoneer. På investerardagen kommer delar av ledningen i Autoliv och Veoneer beskriva bolagens respektive strategier, operativa styrkor, teknologier och innovationer samt deras finansiella planer som självständiga bolag.

-Strategin är att skapa två bolag som är fokuserade och dedikerade till sina respektive marknader, vilket kommer skapa betydande mervärde. Jag ser fram emot att se bägge bolagens framgångar, säger Jan Carlson, styrelseordförande, som alltså kommer att lämna posten som verkställande direktör och koncernchef i Autoliv för att från den 29 juni 2018 blir verkställande direktör och koncernchef i Veoneer.

-Autoliv är den obestridda marknadsledaren inom passiv säkerhet. Avknoppningen av affärsområdet Electronics innebär stora möjligheter för oss att bygga vidare på en rik historik samtidigt som vi skapar ett ännu starkare, mer fokuserat bolag för framtiden, säger Mikael Bratt, President Passive Safety, som tar  rollen som verkställande direktör och koncernchef för Autoliv från den 29 juni 2018.

-Baserat på en orderingång om 50% eller mer under de senaste tre åren, ser vi fram emot betydande tillväxt av både försäljning och marknadsandel under de närmaste åren. Vi har verktygen för att behålla vår nya position genom noggranna förberedelser och av vågen av ordrar, genom att vara nära våra kunder och ligga steget före våra konkurrenter med innovativa lösningar samtidigt som vi utforskar nya tillväxtmöjligheter.

Om Veoneer säger Jan Carlsson:

-Vi skapar ett teknikbolag som skapar förtroende inom mobilitet, byggd på en oöverträffad historik inom bilsäkerhet. Veoneer befinner sig i centrum av den revolution som just nu pågår inom fordonsindustrin.

-Den totala marknaden väntas uppgå till 43 miljarder USD år 2025, vilket indikerar en årlig tillväxttakt på 10% (CAGR). År 2025 väntas dessutom varje tillverkad bil innehålla aktiva säkerhetsprodukter till ett värde av mer än 225 USD, vilket är mer än fem gånger vad vi ser idag. Bolaget ser också en möjlighet att till marknaden för aktiv säkerhet lägga ytterligare 6 miljarder USD, vilket leder till att ambitionen för 2025 vad gäller försäljning av aktiv säkerhet är mer än 4 miljarder USD, en liten ökning jämfört med tidigare uppskattning på omkring 4 miljarder USD.

-Veoneer har 7600 medarbetare, varav 2400 mjukvaruingenjörer, vilket stödjer vårt långsiktiga fokus på stark tillväxt, kassaflödesgenerering och tvåsiffriga rörelsemarginaler. För att stödja denna tillväxt och utveckling mot lönsamhet väntas företagets stora investeringar inom forskning, utveckling och teknikanpassningar fortsätta och nivåerna för CAPEX väntas ligga på höga ensiffriga nivåer fram till år 2020.

Teknologibolag dedikerat till säkerhet, förarassistanssystem och självkörande bilar

- Veoneers produkter har redan installerats i mer än 175 bilmodeller. Mer än 30 miljoner radars, omkring 4 miljoner kameraprodukter och omkring 750 miljoner kontrollenheter för krockkuddar har levererats - och leveranstakten ökar.

-En rekordstor årlig orderingång på 1,1 miljarder USD för de senaste 12 månaderna (en ökning med 48% från senaste 12 månaderna) ger stöd åt försäljningsmålet på 3 miljarder USD år 2020 och omkring 4 miljarder USD år 2022.

Autoliv och Veoneer kommer även att hålla en investerardag i New York den 4 juni, 2018.

AMF
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT