Mikael Bratt, VD och koncernchef i Autoliv.

Apr 2, 2020

Autoliv sätter in ytterligare åtgärder i coronakrisen


Vi ställer också in utdelning till dess effekterna av COVID-19 pandemin bättre kan utvärderas, säger Mikael Bratt, vd.

Autoliv drar tillbaka guidning för 2020 och ställer in utdelning till dess effekterna av COVID-19 pandemin bättre kan utvärderas

Autoliv är väl positionerat att hantera försvagad efterfrågan i bilindustrin

(Stockholm, 2 april, 2020) Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelade idag ytterligare åtgärder för att hantera nedgången i bilindustrin orsakad av COVID-19 pandemin. Ytterligare åtgärder sedan Autolivs pressmeddelande den 19 mars inkluderar:

  • Att dra tillbaka guidningen för helåret 2020 tills effekterna av COVID-19 pandemin bättre kan utvärderas;
  • Att ställa in utdelningen som var planerad att äga rum den 4 juni 2020, samt skjuta upp framtida utdelningar tills vidare. Styrelsen kommer dock utvärdera frågan avseende uppskjuten utdelning på kvartalsbasis; och
  • Nyttjande av 600 miljoner USD från existerande kreditfacilitet.
  • Ledningen sänker frivilligt sin grundlön med 20% för kvartal 2, 2020, och icke-anställda styrelsemedlemmar sänker sin grundersättning med 20% för kvartal 2, 2020.

“I dag meddelar vi ett antal ytterligare åtgärder som Bolaget vidtagit för att hantera effekterna av COVID-19 pandemin,” säger Mikael Bratt, VD och koncernchef i Autoliv. ”Våra anställdas hälsa och säkerhet är alltjämt högsta prioritet. Vi fortsätter att utvärdera den föränderliga miljö vi befinner oss i och vi är redo att göra det som krävs för att ta oss igenom denna humanitära och ekonomiska kris för att vi ska vara ett ännu starkare bolag när krisen är över.”

Autoliv anpassar produktionen

Autoliv fortsätter att anpassa sin produktion efter den rådande situationen, vilket inkluderar tillfällig nedstängning av vissa anläggningar i enlighet med lokala myndighetskrav och rekommendationer, samt som anpassning till att våra kunders stängning av sina produktionsanläggningar.

Vår verksamhet i Kina har gradvis återhämtat sig till för närvarande cirka 90% av förra årets nivå vid denna tidpunkt. Produktionsåterhämtningen har skett i takt med återhämtningen av kundefterfrågan sedan mitten av februari. I Sydkorea, Indonesien och Japan är majoriteten av våra anläggningar i drift på en nivå som ligger relativt nära ursprunglig plan.

I Europa, Amerika, Indien, Malaysia och Filippinerna är nästan alla av Bolagets anläggningar stängda. Detta är i linje med våra kunders fabriksstängningar. Flertalet av kundernas stängningar är planerade att gälla mellan två veckor och en månad, men vi förväntar oss att en del av dessa kommer att förlängas.

Autoliv arbetar för att säkra både leverantörskedjan och att vidta de adekvata hälsoåtgärder som är erforderliga för att försäkra våra anställdas säkerhet för att vara redo att återuppta produktionen på våra anläggningar när kundernas produktion väl återupptas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT