Jul 16, 2016

Autoliv refinansierar befintligt syndikerat lånelöfte


Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, har tecknat avtal om förnyat syndikerat lånelöfte om 1.1 miljarder USD med en grupp bestående av 14 banker. Lånelöftet har en förfallotid på 5 år, med en option att förlänga med ytterligare två år. Lånet ska användas till allmänna finansieringsbehov inom koncernen och ersätter ett befintligt syndikerat lån på 1,1 miljarder USD som har förfall i april 2018.

Autoliv har refinansierat koncernens huvudsakliga lånelöfte på 1,1 miljarder dollar. Lånet övertecknades av nya och befintliga långivare.

”Active bookrunners, co-ordinators and mandated lead arrangers” för transaktionen är HSBC, Mizuho och SEB. Övriga  “bookrunning mandated lead arrangers” är  MUFG, ING och JP Morgan. ”Lead arrangers” är  Bank of China, Citi, DnB, Nordea, Morgan Stanley, Société Générale och Wells Fargo Bank NA ”Arranger” är Northern Trust.

I likhet med koncernens alla andra större krediter har eventuella lån under faciliteten inga s k finansiella ”covenants”, d v s lånen är inte villkorade av att Autoliv klarar att uppfylla vissa finansiella nyckeltal.  

Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig i oktober 2016 på SEC’s hemsida på www.sec.gov.

BilLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT