Jan Carlsson, styrelseordförande, vd och koncernchef för Autoliv skakar hand med Håkan Samuelsson, vd och koncernchef för Volvo Cars Group. Foto: Autoliv.

Jan 3, 2017

Autoliv och Volvo Cars bildar nytt bolag i Göteborg


Joint venture-bolaget Zenuity blir en ny aktör på den globalt växande marknaden för självkörande bilar.

Autoliv, världens ledande bilsäkerhetsföretag, och Volvo Cars, global tillverkare av premiumbilar, har i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades hösten 2016 undertecknat slutligt avtal om bildandet av ett joint venture-bolag som utvecklar mjukvara för självkörande bilar och förarassistanssystem.  

Detta är första gången en ledande tillverkare av premiumbilar går samman med en huvudleverantör för att utveckla nya avancerade förarassistanssystem (ADAS) och teknologier till själv­körande bilar (AD).

Som en del av det avtal som annonseras idag kommer Autoliv, vid tidpunkten för när verksamheten påbörjas, göra en total investering i joint venture-bolaget på cirka 1,1 miljarder kronor, där merparten är ett kapitaltillskott och vilket också inkluderar vissa tillgångar. Volvo Cars bidrar också med tillgångar till joint venture-bolaget. Vilket tidigare annonserats delar Autoliv och Volvo Cars ägarskapet för joint venture-bolaget med 50 % vardera.

Huvudkontoret ska ligga i Göteborg och verksamhet ska även bedrivas i München, Tyskland, och i Detroit, USA. Initialt kommer de cirka 200 medarbetarna från Autoliv och Volvo Cars och på medellång sikt väntas företaget växa till drygt 600 medarbetare. Verksamheten planeras starta under första halvan av 2017 efter godkännande från konkurrensmyndigheter i ett antal länder samt efter att andra sedvanliga villkor har uppfyllts.

Både Autoliv och Volvo Cars licensierar och överför immateriella rättigheter kring ADAS-system till joint venture-bolaget, som kommer ha dessa som utgångspunkt vid framtagandet av nya ADAS-teknologier och AD-system. De första förarassistans-produkterna väntas finnas till försäljning från 2019 och teknologier för självkörande bilar kan erbjudas kort därefter.

Joint venture-bolaget har till uppgift att utifrån de senaste kunskaperna om ADAS/AD utveckla robusta och flexibla lösningar i teknologins framkant, i dag och i morgon. Robusta lösningar ska snabbt kunna tas till marknaden tack vare omfattande erfarenhet av lösningar som testats för verkliga behov. Kunder kommer erbjudas flexibilitet utifrån en plattform med modulbaserade lösningar. Joint venture-bolaget vill påverka branschen genom att leverera spjutspetslösningar som kontinuerligt flyttar fram gränserna för självkörande bilar.

Autoliv blir exklusiv leverantör och distributionskanal för det nya företagets samtliga produkter gentemot tredje part, och vare sig kunder eller ägare erbjuds exklusivitet. Volvo Cars får tillgång till produkterna direkt från joint venture-bolaget.

Som tidigare annonserats blir Dennis Nobelius VD. Joint venture-bolaget får en egen styrelse och driver sin oberoende verksamhet i egna lokaler.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT