Jan Carlsson. Foto: Autoliv.

Dec 12, 2017

Autoliv knoppar av


Affärsområde Electronics, som består av fordonselektronik för automatiserade bilar, kommer att kräva snabbfotad innovation och tidiga investeringar för att växa, menar bolaget.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv knoppar av affärsområde Electronics, som bildar ett nytt, självständigt bolag att noteras under tredje kvartalet 2018.

Nyheten om att Autoliv planerade en uppdelning av bolaget kom redan i september. Nu har styrelsen avslutat den strategiska översynen och kommit fram till att en uppdelning av bolaget är rätt och kommer att skapa mervärde för aktieägare och övriga intressenter då möjligheten att adressera två differentierade, växande marknader med ledande produkter ökar.

-När den strategiska översynen nu avslutats fortsätter vi processen med fullt fokus på en framgångsrik introduktion av våra två affärssegment som fristående bolag under 2018. Vi ser med tillförsikt på de strategiska möjligheter våra båda affärsområden har som fristående bolag, säger Jan Carlson, styrelseordförande, vd och koncernchef i Autoliv.

Efter avknoppningen kommer Autolivs nuvarande affärsområde Passive Safety fortsätta under namnet Autoliv med fortsatt listning på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm. Electronics-verksamheten kommer att få ett nytt företagsnamn som meddelas vid senare tidpunkt och förväntas noteras i USA och Sverige. Båda bolagen kommer ha huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Avknoppningen kommer att genomföras som en utdelning av aktierna i det nya Electronics-bolaget på pro rata-basis till innehavarna av stamaktier (inklusive genom svenska depåbevis) i Autoliv på en ännu inte fastslagen avstämningsdag. Avknoppningen beräknas slutföras under tredje kvartalet 2018 och är föremål för marknads- och regulatoriska villkor samt vissa övriga villkor, inkluderande ett godkännande av Autolivs styrelse.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem. Marknaden (i synnerhet inom aktiva säkerhetssystem med inriktning mot självkörande bilar) karaktäriseras av hög förändringstakt och tillväxt, vilket kräver en snabbfotad innovations- och partnerskapsmodell samt betydande, tidiga investeringar för att kunna tillvarata framtida tillväxt.

Electronics är idag en av ledarna inom aktiv säkerhet med en av de mest omfattande och avancerade produktportföljerna inom industrin. Under de senaste två åren har Electronics flyttat fram positionerna ytterligare och utgör idag en betydande aktör inom fordonselektronik vilket bl.a. inkluderar en konkurrenskraftig produktportfölj, att Electronics blivit en kvalificerad leverantör av aktiva säkerhetsprodukter till ett stort antal biltillverkare, samt ingått betydelsefulla partnerskap med företag som Volvo Cars (Zenuity), NVIDIA och LiDAR-experterna Velodyne för kommande generation bilar med hög automatiseringsgrad. 

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Marknaden kännetecknas av stabil tillväxt och stegvis, kontinuerlig innovation, vilket ställer mycket höga krav på kvalitet och effektiv tillverkning. Den totala, tillgängliga marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till omkring 25 miljarder USD under 2025. Passive Safety är världsledande med en marknadsandel på 39% under 2016. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT