Nov 22, 2016

Åtta av tio får jobb efter Volvosteget


Enligt Volvokoncernens uppföljning av sin yrkesutbildning uppger åtta av tio att de fått jobb, varav över hälften är kvar inom industrin.

Volvosteget är ett framgångsrecept för jobb. Tack vare yrkesutbildningen har över tusen unga fått en skjuts in på arbetsmarknaden. 

Volvosteget är Volvokoncernens ettåriga yrkesutbildning med lön för arbetslösa ungdomar. I en enkät med de 1 200 personer som gick programmet mellan åren 2012-2015 uppger åtta av tio att de har jobb idag. 53 procent arbetar kvar inom industrin – antingen inom Volvokoncernen eller på ett annat företag – medan 12 procent har valt att fortsatta studera exempelvis maskinteknik eller till produktionsingenjör. Totalt är 93 procent av deltagarna från Volvostegets tre första årskullar i sysselsättning idag.
 
– Genom Volvosteget har vi möjlighet att nå ut till unga tjejer och killar och väcka deras intresse för jobb inom industrin, samtidigt som vi hjälper dem att få in en fot på arbetsmarknaden, säger Kerstin Renard, chef för Human Resources inom Volvokoncernen, och tillägger:
 
– Det är mycket positivt att majoriteten av de som har gått Volvosteget har jobb idag. Det är ett kvitto på att utbildningen ger yrkeskompetens som är attraktiv hos många företag.   
 
När årets Volvostegsdeltagare tog examen i slutet av oktober innebar det att ytterligare 100 unga nu har gått utbildningen och skaffat sig kompetens för en framtid inom industrisektorn. Teoretisk utbildning varvat med praktik har gjort dem väl rustade för ett fortsatt yrkesliv inom tillverkningsindustrin, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.
 
En undersökning bland årets deltagare visar att nästan samtliga (95 procent) är nöjda med att ha deltagit i programmet och en stor andel (83 procent) säger att året med Volvosteget positivt har förändrat deras syn på industriarbete. 90 procent av deltagarna anser att Volvosteget har gett dem förutsättningar att utvecklas och göra karriär inom produktionsindustrin.
 
Elin Gunnarsson gick Volvosteget hos Volvo Powertrains fabrik i Köping och har nu blivit anställd där som maskinoperatör.

– Volvosteget har gett mig en kanonstart på mitt arbetsliv. Jag har fått upp ögonen för industrin och som det ser ut nu kommer jag fortsätta på det här spåret. Det jag gillade mest med utbildningen är att den var både praktisk och teoretisk, säger hon. Det är häftigt att se hur mycket jag lärt mig på ett år och har utvecklats som person.

Den 7 november startade en ny omgång av Volvosteget på tio av koncernens produktionsanläggningar i Sverige. Därmed får ett 80-tal nya deltagare möjlighet att gå programmet som innebär en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.  

– I den nya kullen har vi den högsta andelen tjejer hittills med 53 procent, vilket visar att intresset bland unga tjejer är fortsatt stort, säger Kerstin Renard. Eftersom vi strävar efter att öka andelen kvinnor som arbetar i produktion är det här mycket glädjande. 

Volvosteget är en långsiktig investering från Volvokoncernens sida för att säkra framtida kompetens samtidigt som en insats för arbetslösa ungdomar i Sverige görs. Programmet vänder sig till unga i åldern 18-22 som har en avslutad gymnasieutbildning och är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Volvosteget koordineras av Volvo Group University.

Toppbilden: Elin Gunnarsson, Volvosteget. Foto: Volvo.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    74

SENASTE NYTT