Vanessa von Zweigbergk. 

Vanessa von Zweigbergk. Foto: MVR.

Jan 18, 2021

Att tänka på i samband med uppsägningar


Som arbetsgivare bör man ha arbetsrätten i bakhuvudet. Ofta är det i slutet av en anställning som fel begås.

Att vara arbetsgivare innebär som bekant att man måste ha koll på en hel del saker, inte minst vad som gäller rent arbetsrättsligt gentemot sina anställda.

Man bör som arbetsgivare försöka ha arbetsrätten i bakhuvudet hela tiden, från det att man anställer till dess att anställningen avslutas. Det är dessvärre oftast i slutet av en anställning, som de flesta fel begås. Här några bra kom-i-håg från MVR - Mekaniska Verkstäders Riksförbund.

Följande kan vara bra att tänka på i samband med uppsägningar:

1. Förberedelse
Korrekt förberedelse är som i så många andra fall A och O. Detta oavsett vilken uppsägningsgrund som är aktuell. En arbetsbrist förutsätter att man förbereder underlag som krävs – såsom exempelvis turordningslista, omplaceringsutredning och konsekvensanalys. För att kunna genomföra en uppsägning pga. personliga skäl måste man som arbetsgivare ha samlat på sig underlag som påvisar man uppnått saklig grund - att arbetstagaren misskött sig; att arbetstagaren blivit informerad om misskötseln genom korrekta skriftliga varningar; att man kan påvisa skada på verksamheten till följd av misskötseln och så vidare. Tyvärr är det mycket vanligt att arbetsgivare haft problem med arbetstagare under en längre tid utan att ta tag i det genom muntliga och skriftliga varningar. Det gör att uppsägning på grund av personliga skäl blir mycket svårare än vad det hade behövt vara.

2. Genomförande
Fel i genomförandet vid uppsägningar handlar ofta om att man gör saker i fel ordning. Kanske har man upprättat all dokumentation men missar att man har en förhandlingsskyldighet. Många missar att man måste förhandla förekomsten av arbetsbrist med facket om man har häng/kollektivavtal – även om den anställde inte är medlem i något fackförbund.

3. Dialog med facket
En viktig poäng som inte gäller enbart i uppsägningssituationer, är att försöka etablera och upprätthålla en god relation och dialog med det lokala eller regionala facket. Det möjliggör ofta en enklare process eftersom facket då fått vara med under hela händelseförloppet – framförallt i uppsägningar på grund av personliga skäl.

4. Information till anställda
Uppsägningssituationer är naturligtvis aldrig roliga att hantera, men att hantera dessa rätt också gentemot de anställda som är kvar är en viktig faktor för att undvika att motivation och framåtanda påverkas negativt. Det är en balansgång mellan att säga för mycket, och att undanhålla för mycket för personalen som är kvar. Förhållningssättet skiljer sig naturligtvis beroende på om det är en arbetsbrist som påverkar många i företaget, eller om det är en enskild som ska sägas upp på grund av personliga skäl. Det man kan säga som huvudregel är att transparens och rak kommunikation ofta är det i bästa i de flesta situationer.

5. Förhandling med facket
Det som är viktigt att komma ihåg, som också angetts ovan är att involvering och förhandling med facket är en viktig faktor att få med i uppsägningsprocessen. Alla förhandlingar är naturligtvis inte helt samstämmiga, utan ofta blir det diskussioner kring exempelvis förekomsten av saklig grund, eller att facket har invändningar om eventuella avsteg från turordningen och så vidare. Många arbetsgivare tror felaktigt att om man inte kommer överens under förhandlingen med facket, blir man avskuren från att säga upp den anställde. Detta stämmer alltså inte. Förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivaren måste förhandla med facket, innan uppsägning kan ske – inte att facket har ett veto och att oenighet innebär förbud mot uppsägning. Uppsägningen kan efter genomförd förhandling läggas, och sedan får den anställde och/eller facket begära ogiltigförklaring inom den förskrivna tiden.

Sammanfattningsvis
Det är mycket saker att tänka på när det är dags för avslut av anställning. Att vara noggrann med förberedelse och dokumentering av företagna åtgärder; involvering av den fackliga klubben på ett tidigt stadium, och insamlande av kunskap om rättigheter och skyldigheter i sammanhanget är en bra start.

Det uppstår ofta frågor i och inför dessa situationer och här kan MVRs jurister biträda er i allt från mallar för uppsägningsbesked eller förhandlingsprotokoll, telefonrådgivning, eller fysiskt biträde i förhandlingar med facket.

Vanessa von Zweigbergk

MVRLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT