Opiflex IS Plåt

IS Plåt investerar i tre flexibla robotceller från Opiflex. Erik Ralvert, vd och ägare till IS Plåt, i mitten, med operatör Simon Cesar till vänster och Johan Frisk på Opiflex till höger. Foto: Opiflex.

Oct 30, 2019

Robotlyftet - Att ta steget till att automatisera småserietillverkning


Legoföretaget i Vellinge gjorde ett robotlyft. Erik Ralvert, vd och ägare, berättar för Svensk Verkstad hur tankarna gick.

Hög mix och låg volym är en stor trend inom tillverkande industri och kraven på ökad produktivitet och flexibilitet ökar även för legotillverkarna. Att automatisera verksamheten är en väg mot ökad konkurrenskraft, men för många känns steget stort och man vet inte riktigt var man ska börja.

IS Plåt i Vellinge utanför Malmö är ett legoföretag som med hjälp av Robotlyftet nu väljer att investera i tre flexibla robotceller. 

Familjeföretaget IS Plåt är en legotillverkare med 50 anställda. Specialiserade inom rostfritt tillverkar företaget, på uppdrag av sina kunder, många olika produkter i små serier. Kunderna finns främst inom vattenrening och förpackningsindustrin. Med åren har företaget växt, bland annat genom förvärv. Idag har man laserskärning, bockning, svetsning, svarvning, fräsning och ytbehandling samlat under eget tak. De behöver inte lägga ut, utan kan göra allt själva.

– Vi tillverkar komplicerade detaljer med många olika moment och vi vill framförallt växa med våra befintliga kunder, det vill säga vi värnar om långsiktiga kundsamarbeten, förklarar Erik Ralvert, vd och ägare i andra generationen.

– Vi fortsätter att växa och det ställer hela tiden krav. Som legotillverkare har man ingen egen produkt som man styr över. Kunden sätter en leveranstid och så får försöka lösa det, förklarar Erik.

Flexibilitet blir ett nyckelord

– Samtidigt är det i dagsläget svårt att hitta personal. Så för att behålla konkurrenskraften och kunna växa så behövde vi hitta en flexibel lösning för att automatisera. Det vi gör nu är dels en framtidsinvestering men det hjälper oss också på kort sikt. Vi ökar produktiviteten samtidigt som vi spar på vår personal.

– Vi försöker titta på ergonomiska lösningar. De moment som är mest krävande försöker vi lösa med robot så att personalen kan bli mer produktiv och jobba längre.

– Men vi ska också kunna ha roboten igång när vi går hem. Vi arbetar i 1-skift, men när vi går hem ska vi kunna se att ikväll har vi mest beläggning på fräsen, då kör vi där. Veckan efter har vi kanske mest beläggning på kantpressen. Då kör vi där.

Fanns det några tveksamheter?

– Det finns det alltid. Dels vet man att det krävs en operatör som förstår sig på robotar och produkten. Rent generellt är det enkelt att köpa maskiner men det är svårare att ha personal som är villig och kan hantera det.

– Sedan undrar man hur flexibelt kan vi få det? Och hur mycket tid kommer det att kräva i utveckling? Men vi har alltid investerat i avancerade maskiner för att hålla oss i teknisk framkant och vi har märkt att det är lättare att rekrytera, när de ser att man satsar på maskinparken. Det intresserar ingenjörer också.

Hur gick ni tillväga?

– Vi började diskutera när vi hade problem med vår kantpress och inte klarade beläggningen. Då kontaktade vi Amada, som är en stor leverantör till oss och som vi köpt många maskiner av. Vi frågade om de hade några rekommendationer och då tipsade de oss om robotföretaget Opiflex. De hade hört talas om dem, men hade inte gjort någon egen lösning med dem.

Erik kontaktade Johan Frisk, som är vd för Opiflex och han besökte IS Plåt i Vellinge. Johan tipsade då Erik om Robotlyftet. Robotlyftet är ett regeringsstött program som ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Via Robotlyftet kan man få upp till 150.000 kronor i stöd av Tillväxtverket, en så kallad automationscheck, för att se över sin verksamhet ur automationssynpunkt.

– Innan företaget kan söka en automationscheck behöver man göra en förutsättningsstudie, förklarar Niklas Källrot på Tillväxtverket, programansvarig för Tillverkning i Sverige och handläggare inom Robotlyftet. Sådana studier erbjuds kostnadsfritt inom Robotlyftet genom IUC Sverige men även en del andra företag som till exempel Opiflex.

Opiflex använder en sjustegsmetodik som de utvecklat delvis tillsammans med RISE, Chalmers och legotillverkare i projektet ”Producera i Sverige”. Modellen hjälper företagen att, utifrån deras kunder, marknadstrender och mål samt förutsättningarna i deras maskiner och produktmix, identifiera vad som är lämpligt och framförallt lönsamt att automatisera.

– Vi använder även en produktionsekonomisk modell som vi utvecklat och som är verifierad av Chalmers för att bedöma effekter av produktivitet och ökat täckningsbidrag, säger Johan Frisk.

Tänka i nya banor

I IS Plåts fall kom man fram till att efter att man automatiserat kantpressen, fanns det kapacitet över i roboten. Så nu kommer tre flexibla robotceller att sättas upp, där en Opiflex flyttbar robot ska betjäna en ny kantpress från Amada, en ny svarv från Okuma och en fräs från DMG MORI. Samtidigt kommer man att ha full manuell access till maskinerna.

Med den ökande trenden hög mix och låg volym blir en flyttbar och flexibel robotlösning viktig för att få bästa möjliga payoff på sin automationssatsning. Foto: Opiflex.

– Opiflex fick oss att tänka i andra banor, förklarar Erik. Jag var från början väldigt fokuserad på kantpressen. Det är lätt att tänka på robotar som en lösning på hög volym. I stället fick vi lära oss att tänka: Vad tar mer tid än tiden det tar att programmera? Det behöver inte handla om hög volym. Det gäller att hitta mixen mellan låg volym och hög flexibilitet.

– Det är väldigt svårt att köra allt med robot trots den snabba och enkla programmeringen som vi utvecklat, tillägger Johan. Det kan finnas flera anledningar, som små batcher, bara några stycken, eller att man inte har gripdon till exempel. Man kanske i bästa fall kan köra 70-80 procent med roboten. Eller 50 procent eller 30. Resten måste man köra manuellt. Därför är det viktigt att kunna flytta roboten för att få bästa möjliga payoff på investeringen, ofta under ett år.

– Då produktmixen ändras snabbare och snabbare är det viktigt för oss att kunna erbjuda en flexibel lösning som är framtidssäker. Den ska klara framtida behov som vi inte känner till idag utan att behöva skrotas eller byggas om kraftigt.

Vad fick er att slutligen ta steget?

– Vi diskuterade fram och tillbaka internt och tittade på några av Opiflex referenser. Många på företaget tyckte att det här var en spännande produkt som det skulle vara kul att jobba med, en utmaning. Vi började se det här som vägen framåt, att öka produktiviteten och samtidigt få in en ny spännande produkt i maskinparken.

Installation kommer att ske vecka 47.

– Leveranstiden var också viktig. Vi hade en större orderingång än vad vi räknat med i sommar och insåg att vi skulle få det tufft att klara av den orderingången, så vi behövde leverans det här året. Johan och Opiflex har varit flexibla och engagerade och kunde hjälpa oss med leverans i år.

Hur fick ni bidraget från Tillväxtverket?

– Vi fyllde i ansökan på internet och fick godkänt via mejl. Det gick ganska snabbt. Jag tror det var en fördel att ha kontakt med Johan. Han hade bra koll på vad jag behövde fylla i, säger Erik.

–Vi har haft mycket intressanta dialoger för att maximera flexibilitet, kapacitet och utnyttjande av roboten. IS Plåt är mycket kompetenta och innovativa och vi har blivit inspirerade till hur vi ytterligare skulle kunna snabba upp och förenkla programmering av kantbockar med vår enkla programmering. Vi ser framemot ett långsiktigt samarbete med IS Plåt, säger Johan Frisk.

-Vi är glada att se att IS Plåt satsar långsiktigt genom att utveckla sin produktion med nya automationslösningar inom ramen för Robotlyftet, säger Niklas Källrot på Tillväxtverket.

-Vårt mål är att många fler företag tar del av erbjudanden inom programmet för att öka sin kunskap och att automationscheckarna skapar trygghet inför en investering i automationslösningar.

Fakta Robotlyftet och Automationscheckarna

Robotlyftet är ett nationellt program som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utforma och genomföra till och med 2021. Robotlyftet omfattar 100 miljoner kronor och riktar sig till ca 4 500 små och medelstora företag för att bidra till ökad automatisering/robotisering. Robotlyftet består av finansiering, utbildning, coachning och andra aktiviteter för att fler företag ska bli redo för att investera i automationsteknik och robotar. Automationscheckarna syftar till att stärka företagets konkurrenskraft genom ökad kompetens i att använda och investera i automationslösningar.

På uppdrag av Tillväxtverket genomför IUC och deras partners (RISE, Robotdalen, Automation Region och SWIRA) kostnadsfria förutsättningsstudier, vilket innebär att experter i förväg kartlägger företagens behov samt hur en ny automationslösning ger bäst effekt. Företag som efter förutsättningsstudie går vidare med en ansökan om automationscheck får också stöd i denna process.

Robotlyftet är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123