Foto: Svensk Verkstad, Elmia Subcontractor 2016.

Apr 20, 2017

Att inköpare bara tänker på pris är en myt


I årets inköpsbarometer bad Qimtek inköparna rangordna de viktigaste faktorerna vid valet av leverantörer.

Varje år sammanställer Qimtek trender och förändringar i den svenska tillverkningsindustrin. Enkäten är riktad mot inköpare, beställare och beslutsfattare. Svaren publiceras på Qimtek.se, Svensk Verkstad och i SILF SUPPLY CHAIN Outlook.

I årets inköpsbarometer bad vi inköparna rangordna de viktigaste faktorerna vid valet av leverantörer. Debatten har pågått i många år huruvida inköpare bara tänker på pris eller om kvalité är det viktigaste när man väljer leverantör.

Nu kan vi se vad inköparna själva tycker om saken och vi kan se två tydliga resultat. Vinnaren som det viktigaste för inköparna är trots allt kvalitén. Vilket som var kanske mer förvånande, är det som är tydligt näst viktigast efter kvalitén är respons och svarsfrekvens från leverantörerna.

”Kvalité vet vi sedan länge att det är viktigt, vilket vi har sett från barometern genom åren att svenska leverantörer generellt sett är bra på. Däremot måste svenska leverantörer jobba mer med sin kommunikation, det handlar om att förstå vad kunderna vill ha och sedan möta de behoven på rätt sätt.” Säger Hans Wigart, vd på Qimtek AB.

Leveranssäkerheten kommer in som trea och pris är nere på fjärde plats. Leverantörens geografiska läge har mindre betydelse för de flesta och är troligen mycket beroende på vad för typ av tillverkning som det gäller.

Flera inköpare passade på att lägga in sina egna kommentarer om vad de tycker är viktigast där kommunikation och kompetens rankades som högst bland de flesta, som t.ex. ”Vi köper kompetens inte detaljer.”

”Samarbete, personkemi, pålitlighet, långsiktighet, flexibilitet”

”Att de står till sina löften vad gäller priser, kvalité och leveranstider”

”Förståelse av mina önskemål samt proaktiv avseende lösningsförslag”

”Proaktiv och på bettet!”

Andra kommentarer visar också att inköpare lägger stor vikt på leverantörernas ekonomi, certifiering och kompetens. Allt från totalkostnad, reklamationshantering, internationell erfarenhet, certifiering, CAD-kunskap, finansiell stabilitet och kapacitet nämndes i enkäten.

Kristina Persson, inköpare på Atos Medical summerade det väl med ”Viktigt att leverantören har god kontroll på sina processer, rutiner, anställda och tillverkningsmiljön och gör produkter av hög kvalitet. Kunskap om hur komponenten ska tillverkas och i vissa fall kunskap som gör att de kan vägleda vårt företag till rätt materialval. Dessutom är det viktigt att leverantören är snabb med svar, prover, leveranser och agerar utifrån de överenskommelser som slutits.”

Inköpare är idag mer positiva till konjunkturen.

Enligt Qimteks inköpsbarometer så är inköparna mer positiva inför 2017 än det var förra året. 25 procent av 166  tillfrågade inköpare tror att deras outsourcingbehov kommer att öka jämfört mot 2016 som var endast 22 procent. Det närmar sig samma nivåer som 2015 och 2014 som var 25 procent och 27 procent. Det speglas även av senaste Underleverantörsbarometern från Svensk Industriförening Sinf.

Leveranssäkerheten ett frågetecken!

Andelen inköpare som tycker att leveranssäkerheten har försämrats har ökat i år jämfört tidigare år, samtidigt är det färre som tycker att det har förbättrats. 19 procent tycker att det har försämrats i år jämfört med 11 procent förra året, endast 12 procent tycker att det har förbättrats när 22 procent tyckte att det hade förbättrats förra året.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT