Mats Rahmström. Foto: Atlas Copco.

Jan 16, 2017

Atlas Copco styckas - ny vd har utsetts


Atlas Copco planerar dela upp gruppen i två noterade bolag. Nuvarande vd och koncernchef lämnar sin position under våren.

Atlas Copco meddelar på måndagen att företaget ska inleda ett arbete i syfte att föreslå Årsstämman 2018 att besluta om en uppdelning av gruppen i två noterade bolag, Atlas Copco och “NewCo” (arbetsnamn), och dela ut NewCo till aktieägarna.

Samtidigt meddelar bolaget att styrelsen utnämnt Mats Rahmström till ny vd och koncernchef för Atlas Copco AB, efter att nuvarande vd och koncernchef Ronnie Leten har begärt att få lämna sin position. 

NewCo kommer att fokusera på kunder inom gruv/anläggning och omfatta det nuvarande affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen Construction Tools med relaterad serviceverksamhet. Denna verksamhet har cirka 12 000 anställda och hade pro forma intäkter på BSEK 28 och en rörelsemarginal på cirka 16% under de 12 månader som slutade den 30 september 2016.

Atlas Copco kommer att fokusera på industriella kunder och omfatta affärsområdena Kompressorteknik, Vakuumteknik och Industriteknik, plus divisionerna Portable Energy med relaterad service, samt Specialty Rental. Denna verksamhet har cirka 33 000 anställda och pro forma intäkter på BSEK 74 och en rörelsemarginal på cirka 20% under de 12 månader som slutade den 30 september 2016.

- Styrelsen och ledningen tror att långsiktigt aktieägarvärde kommer att skapas genom en delning av Gruppen i två separata bolag, säger Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco AB.

- Båda verksamheterna är världsledande inom sina respektive områden och kommer att dra nytta av ett mer fokuserat ledningsansvar.

- De två verksamheterna skiljer sig när det gäller vad som driver efterfrågan samt efterfrågemönstret, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

- En uppdelning kommer att öka deras respektive förmåga att tillföra värde till kunder, växa verksamheten och attrahera talanger.

Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget så planeras uppdelningen av Gruppen att ske genom utdelning av aktier där Atlas Copco AB:s aktieägare kommer att erhålla aktier i NewCo AB i proportion till sina befintliga innehav. Avsikten är att notera NewCo AB på Nasdaq Stockholm-börsen under andra kvartalet 2018.

Mats Rahmström ersätter, per den 27 april 2017, Ronnie Leten som efter åtta framgångsrika år har begärt att få lämna sin position. 

- Mats har ett tydligt affärsfokus och är en uppskattad ledare som lever och andas Atlas Copcos värderningar, säger Hans Stråberg, Styrelseordförande för Atlas Copco AB.

- Under sin tid på Industriteknik har han omvandlat verksamheten vilket har lett till en stark lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att vi har hittat en ny kompetent ledare inom bolaget, som kan vidareutvecka Atlas Copco

Mats Rahmström, Vice VD för Atlas Copco AB och chef för affärsområdet Industriteknik, började sin Atlas Copco-karriär 1988. Han hade olika positioner inom försäljning, service, marknadsföring och som ledare inom Industriteknik under de första tio åren. Mellan 1998 och 2006 var han chef för marknadsbolag i Sverige, Canada och därefter i Storbritannien. Innan han tillträdde i sin nuvarande befattning 2008 var han chef för divisionen Tools and Assembly Systems General Industry inom Atlas Copco Industriteknik.

Han ingår i styrelsen för Permobil Holding AB och i CIBE Lifts AB.

Mats Rahmström är svensk medborgare, född 1965. Han har en MBA från Henley Management College, Storbrittanien. Mats Rahmström kommer att bli Atlas Copcos tolfte VD och koncernchef sedan bolaget bildades 1873.

- Jag vill tacka Ronnie för en fantastisk utveckling hos Atlas Copco under hans tid som koncernchef, säger Hans Stråberg. 

- Gruppen är starkare än någonsin med ytterligare ökat kundfokus och en omfattande serviceverksamhet inom varje affärsområde. Vidare har Atlas Copco expanderat in i det helt nya vacuumsegmentet.

Ronnie Leten kommer att lämna styrelsen för Atlas Copco AB vid årsstämman den 26 april, 2017. Samma datum lämnar han sitt uppdrag som Atlas Copco-gruppens VD och koncernchef.

Atlas Copco kommer under måndagsförmiddagen att hålla en presskonferens.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT