Simba ME7 C rigg för långhålsborrning. Foto: Atlas Copco.

Jan 3, 2018

Atlas Copco slutför förvärv av bergborrverksamhet


Kommer att ingå i bolaget Epiroc som knoppas av från Atlas Copco under 2018.

Atlas Copco har slutfört förvärvet av Rockdrill Services Australia Pty. Ltd., en bergborrspecialist som servar den australiensiska gruvindustrin. 

Rockdrill Services Australia har sitt huvudsäte i Melbourne och har servicebutiker i Kalgoorlie och Townsville. Företaget utvecklar, återtillverkar, servar och reparerar bergborrar som används inom gruv- och bergbrytning. Det har 37 anställda och hade intäkter på MSEK 90 under räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2017.

Atlas Copco meddelade den 6 december 2017 att det hade slutit avtal om att förvärva Rockdrill Services Australia.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.

Verksamheten blir del av servicedivisionen inom affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik, som kommer att börsnoteras som Epiroc under 2018 under förutsättning av Atlas Copco-aktieägarnas godkännande. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT