Apr 26, 2016

Atlas Copco presenterar delårsrapport för första kvartalet: svag efterfrågan


“Efterfrågan för investeringar i utrustning är svag i många segment, medan vår serviceverksamhet fortsatte att växa ,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag en stabil orderingång med stöd av en stark vakuumverksamhet medan gruvverksamheten fortsatte att vara svag. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande nivå på kort sikt.

Orderingången i första kvartalet var MSEK 24 721 (25 470), negativt påverkad av valuta. Segment som vakuumlösningar hade bra efterfrågan, medan ordervolymer var i stort oförändrade för industrikompressorer och negativa för t.ex. ovanjordsborriggar. Serviceverksamheten förblev robust och växte för alla verksamheter förutom gruv. Totalt så förbättrades Asien och Europa medan ordrar var lägre i Sydamerika och i Afrika/Mellanöstern. Nordamerika var i stort oförändrad. Intäkterna minskade 3% organiskt till MSEK 23 137, och rörelseresultatet var MSEK 4 170, motsvarande en marginal på 18.0% (18.3). 

Efterfrågan för investeringar i utrustning är svag i många segment, medan vår serviceverksamhet fortsatte att växa ,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. 

Atlas Copco var återigen rankad som världens mest hållbara verkstadsbolag på den årliga Global 100-listan. Innovativa produkter som lanserades inkluderar energibesparande vakuumpumpar, en ergonomisk vinkelmuttdragare för fordonsservice, betongsprutare med hög precision för projekt under jord, och bränsleeffektiva portabla kompressorer.

Att få kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa lösningar är vår passion ,” säger Ronnie Leten. “ Vi fortsätter att öka vår närvaro och expandera in i närliggande verksamheter.”

Atlas Copco har gjort fem förvärv hittills i år. Gruppen förvärvade italienska kompressortillverkaren FIAC och italienska pumpföretaget Varisco. Atlas Copco förvärvade också kompressordistributörerna Scales Industrial Technologies i USA och Air et Fluides Lyonnais i Frankrike, såväl som amerikanska vakuumpumpverksamheten Capitol Research Equipment.

Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen

• Orderingången blev MSEK 24 721 (25 470), oförändrad organiskt
    • Tillväxt inom service i samtliga affärsområden, förutom i Gruv- och bergbrytningsteknik
    • Orderingången för utrustning var något lägre
• Intäkterna minskade till MSEK 23 137 (24 745), en organisk minskning på 3%
• Rörelseresultatet var MSEK 4 170 (4 519), inklusive jämförelsestörande poster på MSEK +13 (-248). Justerad rörelsemarginal på 18.0% (19.3)
    • Negativ valutaeffekt på MSEK 415 jämfört med första kvartalet 2015
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 997 (4 287)
• Resultatet efter skatt var MSEK 2 908 (3 236)
• Resultat per aktie var SEK 2.39 (2.66)
• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 3 127 (3 498)

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 januari 2016):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    116
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT