Foto: Atlas Copco.

Nov 4, 2020

Atlas Copco genomför förvärv


En europeisk distributör av vakuumutrustning.

Atlas Copco har slutit avtal om att förvärva Ehrler and Beck GmbH. Bolaget är en distributör av vakuumutrustning och servicelösningar.

Ehrler and Beck har sitt säte i Renningen, Tyskland, och har 15 anställda. Bolagets försäljnings- och servicenätverk är aktivt i Tyskland och angränsande länder.

-Förvärvet stärker våra möjligheter att erbjuda kunder i Tyskland och angränsande länder vakuumutrustning och service, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik.

-Ehrler and Beck har ett starkt renommé och en lång tradition av att serva diverse industrier som till exempel förpacknings-, tryckeri-, träbearbetnings-, plast och vattenreningsindustrin.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Det förvärvade bolaget kommer operationellt att bli en del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

Förvärvet väntas slutföras i januari 2021.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT