Jun 7, 2016

Atlas Copco förvärvar svensk leverantör av appliceringsutrustning för limning och tätning


Stockholm den 7 juni 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva Bondtech, en svensk leverantör av appliceringsutrustning som används av fordonstillverkare.

Bondtech är en division inom Teamster AB, baserat i Göteborg, som producerar och säljer utrustning för fordonstillverkare för effektiv lim- och tätningsapplicering.Bondtech har 12 anställda och hade intäkter under 2015 på MSEK 32.

Limlösningar är en framtida fogningsteknologi som allt oftare används av fordonsindustrin,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Bondtechs team har stor expertis och en stark närvaro på den nordiska marknaden.”

Lim används allt oftare av fordonstillverkare som vill foga samman blandade material istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svår med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa fogningsteknologier. Bondtechs teknologi liknar den som används av Atlas Copco SCA, en marknadsledare inom detta område.

Förvärvet förväntas bli klart under andra kvartalet. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions i Atlas Copcos affärsområde Industriteknik.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT