Jul 4, 2016

Atlas Copco förvärvar leverantör inom norsk offshore


Atlas Copco, har förvärvat rörelsetillgångarna i Roxel Rental AS, en leverantör av temporära luftlösningar för den norska offshoreindustrin. 

Roxel Rental är baserat i Stavanger, Norge, och är del av Roxel Group.  Företaget hade intäkter under 2015 på cirka MSEK 12. Två av företagets anställda börjar på Atlas Copco. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Roxel Rental hyr ut diesel- och eldrivna kompressorer främst till olje- och gasbolag för prospektering, produktion, transport och lagring. 

Förvärvet kommer att stärka vår position på den norska offshoremarknaden,” säger Andrew Walker, chef för Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Det ger oss möjlighet att stödja våra kunder i Nordsjön genom att erbjuda våra specialiserade uthyrningstjänster från Norge .” 

Verksamheten blir del av divisionen Specialty Rental i Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. 
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT