Foto: Atlas Copco/Jenny Hammar.

Jan 19, 2017

Atlas Copco avyttrar


Beräknar göra en förlust om 2 miljarder kronor. Säljer till franskt bolag.

Atlas Copco har slutit avtal om att sälja divisionen Road Construction Equipment till franska industri- och byggbolaget Fayat Group. Divisionen tillverkar vägbyggnadsutrustning, kända under varumärket Dynapac.

Orsaken till beslutet att avyttra verksamheten är att divisionen saknar de stordriftsfördelar som behövs för att bli nummer ett eller två inom marknadssegmentet.

Avtalet omfattar försäljnings- och serviceverksamhet i 37 länder och produktionsenheter i fem länder; Sverige, Tyskland, Brasilien, Indien och Kina. Verksamheten har 1 265 anställda och intäkter på cirka MSEK 2 900 för 2016.

- Vi har tagit många steg de senaste åren för att förbättra effektiviteten i verksamheten, installera resurssnåla produktionsstrukturer, modernisera produktportföljen och vi har strävat efter förbättrad lönsamhet, säger Andrew Walker, chef för affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik.  

- Vi tror att vi har hittat en bra ägare i Fayat Group som kan utveckla verksamheten ytterligare .

Avyttringen kommer att resultera i en förlust på cirka  2 miljarder kronor, främst relaterat till nedskrivning av immateriella tillgångar. De två parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

Avyttringen är föremål för konkurrentmyndigheters godkännande och förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

I Atlas Copco-gruppens redovisning kommer den avyttrade verksamheten att rapporteras som avvecklade verksamheter från och med 2016.

Atlas Copcos division Road Construction Equipment, som ingår i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik, tillverkar vältar för asfalt och jordpackning, fräsar och asfaltsutläggare. Produkterna är kända under varumärket Dynapac. Atlas Copco har sedan förvärvet av Dynapac 2007 integrerat lätt packnings- och betongutrustning i andra divisioner inom affärsområdet.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT