Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco.

Feb 10, 2020

Atlas Copco lägger mångmiljardbud på Isra Vision


Skapar en ny division inom affärsområde Industriteknik.

Atlas Copco och det tyska noterade bolaget ISRA VISION AG har undertecknat ett kombinationsavtal för att skapa en ny division för ISRA VISION inom affärsområdet Industriteknik. Som del i överenskommelsen kommer Atlas Copco att genom ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande erbjuda 50.00 EUR (omkring 532.50 SEK) kontant för samtliga utestående aktier i ISRA VISION. Uppköpserbjudandet motsvarar ett företagsvärde om 11 651 MSEK (1 094 MEUR), inklusive MEUR 0.7 i nettoskuld. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden med ett flertal aktieägare, inklusive aktier från Enis Ersü, VD och grundare av bolaget, samt genom ett aktieöverlåtelseavtal med Kabouter Management, LLC.

Genom nya produkter och kompetenser förstärker Atlas Copco ytterligare sitt fokus på teknologier för digitaliserad produktion och möter de ökande kraven på kvalitetskontroll och flexibel automation. Det offentliggjorda budet på ISRA VISION, en global ledande aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionsystem för industriell automation, är ett viktigt steg. 

ISRA VISION är specialister inom visionsystem och har ledande teknologier för kvalitetsinspektion av ytor samt 3D-visionsystem som används för robotautomation. De verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation. Bolaget har en global närvaro med verksamhet på 25 platser och mer än 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland.  Under verksamhetsåret 2018/19 hade bolaget intäkter på omkring MSEK 1 619 (MEUR 154) och ett rörelseresultat på omkring MSEK 357 (MEUR 34), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 procent. ISRA VISIONs intäkter har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxt på 9 procent de senaste tio åren.

Atlas Copco kan erbjuda en stabil grund för ISRA VISIONs fortsätta tillväxtresa. Det offentliga uppköpserbjudandet kommer att lanseras av Atlas Copco Germany Holding AG, ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. 

ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü som har lett bolaget till dagens ledande globala position kommer att vara kvar som VD och arbeta med integrationen.

”Visionsystem är del av Atlas Copcos långsiktiga strategi”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef för Industriteknik.  ”ISRA VISION har ett starkt varumärke och en stark position på marknaden, högt ansedd teknologisk expertis och har visat solida finansiella resultat. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna ge kunder i ett flertal olika segment ytterligare stöd i deras transformation till digital produktion. Att kunna erbjuda sammanfogningstekniker i kombination med visionsystem stärker vår framtida position som en strategisk samarbetspartner för våra kunder”.

Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen (BaFin). Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet. Uppköpserbjudandet är föremål för, inter alia, godkännande från konkurrensmyndigheter och Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Uppköpserbjudandet kommer ej att innehålla en lägsta anslutningsgrad (minimum acceptance threshold), då Atlas Copco ej ämnar att ingå ett dominerande avtal (Domination agreement). Efter uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande, som stöds av ISRA VISIONs ledning och som ej kräver någon minimum aktieägarandel enligt tysk lag.
 • Apr 8, 2020

  Clemondo tecknar miljonkontrakt

  Affärer Den svenska kemikoncernen har redan ökat produktionstakten. Svensktillverkat innebär bland annat leveranssäkerhet, menar kunden.
  82
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

  För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
  37