Oct 25, 2016

Alfa Lavals åtgärdsprogram - 700 får lämna


I samband med årets tredje kvartalsrapport presenterar Alfa Laval resultatet av den strategiska översynen av verksamheten samt lanserar åtgärdsplan.

Alfa Lavals omsättning minskade i tredje kvartalet till MSEK 8 581 (9 693) och kvartalets orderingång minskade till MSEK 7 540 (8 686). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 93 (1 336), där 1,1 miljarder kronor av totalt 1,5 miljarder i kostnader för ett åtgärdsprogram belastar det tredje kvartalet.

Alfa Laval presenterar samtidigt en ny strategisk inriktning som är ett långsiktigt åtagande för Alfa Laval, med målet att stödja den organiska tillväxten. Den inkluderar även åtgärder för att hantera de kortsiktiga utmaningar som en svag efterfrågan i vissa slutmarknader orsakar.

“Vi måste anpassa storleken på vår organisation till rådande marknadsförutsättningar”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. “Men, innan vi lanserade några kortsiktiga initiativ ville vi ha företagets långsiktiga inriktning helt klar för oss.”

Åtgärdsprogrammet innefattar kost­nadsbesparingar inom försäljning och administ­ration, en reduktion av antalet produktionsenheter samt vissa enheter, som inte utvecklats som förväntat, lyfts ut ur Alfa Lavals nya operativa struktur. Programmet förväntas ge besparingar om SEK 300 miljoner inom försäljning och administration.

Den nya strategiska inriktiningen innebär i korthet:

  •  skapa en mer fokuserad organisation som reflekterar såväl den nya strukturen som en anpassning till den svaga efterfrågesituation som råder inom olja & gas- och marinsektorerna
  •  lyfta ut vissa produktgrupper från den nya organisationsstrukturen
  •  omstrukturering av tillverkningen.

De tre initiativen beräknas ge upphov till kostnader av en icke återkommande karaktär i storleksordningen 1,5 miljarder kronor. Av dessa belastar 1,1 miljarder kronor det tredje kvartalet, varav 600 miljoner relaterar framförallt till nedskrivning av allokerade övervärden samt goodwill och är inte kassapåverkande. De återstående 500 miljonerna avser huvudsakligen neddragning av ca 700 anställda.

Mer information om såväl organisation som strategisk inriktning kommer att ges i samband med kapitalmark­nadsdagen den 22 november.

Sammanfattning: tredje kvartalet
Orderingången
minskade med 14 procent* till MSEK 7 540 (8 686).
Omsättningen minskade med 12 procent* till MSEK 8 581 (9 693).
Resultat efter finansiella poster: MSEK 93 (1 336).
Nettoresultat: MSEK -106 (988). 
Resultat per aktie: SEK -0,27 (2,34).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 911 (1 369).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 107 (40).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -1 100 (-).

Foto: Alfa Laval.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT