Jan 10, 2017

Återstart i Oxelösund senareläggs


Under det ordinarie underhållsstoppet i början av december i SSAB Special Steels anläggning i Oxelösund bytte ABB bland annat styrsystem för kraftförsörjningen till valsverket. Vid den planerade återstarten havererade som tidigare meddelats en transformator. Efter reparation, under återupptagen uppstart av valsverkets drivsystem havererade återigen en av totalt sex likadana transformatorer.

ABB renoverar nu denna transformator och gör en förnyad felsökning av styrsystemen. Detta arbete beräknas ta cirka tre veckor.

Produktions- och leveransbortfallet bedöms totalt uppgå till cirka 70 000 ton på nettobasis, vilket påverkar fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017, varav merparten påverkar första kvartalet. Tidigare bedömning var ett produktions- och leveransbortfall om netto cirka 40 000 ton.

”Det förlängda stoppet innebär en ytterligare påverkan på leveranserna till våra kunder, vilket är mycket beklagligt. Vi fortsätter att utnyttja koncernens produktionsflexibilitet och omfördelar volymer till övriga produktionsorter, där så är möjligt”, säger Special Steels divisionschef Per-Olof Stark.

”Arbetet med att hitta en lösning tillsammans med SSAB har högsta prioritet. ABB har mobiliserat all expertis och alla resurser som krävs för att hitta en tillförlitlig lösning så snabbt som möjligt”, säger Johan Söderström, VD för ABB Sverige.

Kontaktperson:
Per Hillström, Head of Investor Relations, SSAB, per.hillstrom@ssab.com, tel: +46 70 295 2912

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017 kl. 19.15 CET. 

Foto: SSAB
  • Aug 22, 2019

    Maskinia och Sundahls väljer Engcon

    Branschnytt Hedrande att fler och fler tillverkare och återförsäljare väljer att använda sig av vår lösning, säger Engdons grundare Stig Engström.
    11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT