Assa Abloy.

Mar 8, 2021

ASSA ABLOY presenterar nytt ambitiöst hållbarhetsprogram


Publicerar även sin hållbarhetsredovisning för 2020.

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2020.  Koncernen har framgångsrikt avslutat sitt hållbarhetsprogram 2015–2020 och överträffat majoriteten av målen för hälsa och säkerhet, energi-, vatten-, och materialeffektivitet samt avfallsgenerering.

Ett nytt ambitiöst hållbarhetsprogram som löper till 2025 har satts. Det nya programmet bygger på koncernens tidigare femåriga hållbarhetsprogram. Det nya programmet har högre ambitionsnivå i alla avseenden och kompletterar ASSA ABLOYs långsiktiga klimatåtagande att halvera utsläppen till 2030 och nå netto-noll 2050.

”Hållbarhet är avgörande för ekonomisk och industriell utveckling och är en strategisk prioritering för ASSA ABLOY. Sammantaget är jag stolt över de framsteg vi gjort inom hållbarhet, inom ramen för programmet som löpte ut 2020. Vi har fortfarande mycket kvar att göra för att nå våra nya ambitiösa mål till 2025, vårt långsiktiga klimatåtagande att halvera våra utsläpp 2030, och att vara netto-noll 2050. Detta visar vår strävan att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid och kommer ytterligare att förstärka vår konkurrenskraft med en mer hållbar tillverkning, samt hållbara produkter och lösningar, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY.

ASSA ABLOY Hållbarhetsprogram 2020-2025

Tillverkning

 • -25% absolut koldioxidavtryck
 • -25% energiintensitet (MWh / MSEK)
 • -25% vattenintensitet (m3 / MSEK)
 • -25% farligt avfall, intensitet (kg / MSEK)
 • -50% organiska lösningsmedel, intensitet (kg / MSEK)
 • 100% ISO 14001 - % certifierade anläggningar

Inköp

 • 95% andel inköp från hållbarhetsreviderade leverantörer av direktmaterial i identifierade riskländer
 • 95% Uppförandekod för affärspartners (% av direkta och indirekta materialutgifter)

Medarbetare

 • -33% Skadefrekvens (antal skador per miljon arbetade timmar)
 • -33% Skadeförlustdagar (antal förlorade dagar relaterade till skador per miljon arbetade timmar)
 • 30%  Kvinnor i ledande befattningar

Basåret för de nya målen är 2019, eftersom 2020 inte är ett representativt år på grund av covid-19-pandemin.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT