Oct 21, 2016

Arcam: Osäker ägarbild gör marknaden avvaktande


3D-printerföretaget har haft en lägre försäljning i tredje kvartalet, delvis på grund av den osäkra ägarbilden skriver bolaget i sin delårsrapport.

  • Nettoomsättningen uppgick till 132,6 (138,1) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (12,6) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till -3,1 (4,9) Mkr
  • Orderingången uppgick till 9 (12) system
  • 7 (11) EBM-system levererades i tredje kvartalet
  • Offentligt uppköpserbjudande från GE om förvärv av samtliga aktier i Arcam.

Magnus René, VD och koncernchef skriver i rapporten:

"Omsättningen för perioden var 440,2 (400,1) Mkr och räknat på rullande tolv månader är omsättningen 616,2 (537,3) Mkr. Arcam-koncernen fortsätter att växa och under perioden var tillväxten 10 %. Rörelseresultatet för de första nio månaderna var -0,7 (36,2) Mkr och rullande tolv månader är rörelseresultatet 13,3 (51,5) Mkr.

Under årets första nio månader levererade vi totalt 35 (34) EBM-system och vi tecknade 24 (29) nya order, varav 9 (12) under det tredje kvartalet. Orderboken per 30 september var 16 EBM-system. Vår metallpulvertillverkning på AP&C mer än fördubblade orderingången jämfört med samma period 2015 och i maj beslutade vi om investeringar i syfte att utöka produktionskapacitetenkraftigt genom att bygga en helt ny pulvertillverkningsfabrik i Montreal. Vi tog det första spadtaget till den nya fabriken 17 oktober.

Marknaden är i dagsläget något avvaktande och vi ser att det tar längre tid att teckna nya order. Detta beror delvis på osäkerheten kring bolagets framtida ägarstruktur.

Vi fortsätter att driva och utveckla vår långsiktiga strategi för att sätta EBM-teknologin i industriell produktion och samtidigt utveckla våra affärer inom metallpulver­tillverkning och kontraktstillverkning. Vi gör betydande investeringar i teknologi, marknadsföring och tillverkningskapacitet för att möta våra kunders efterfrågan och stigande förväntningar och krav på produktivitet och tillförlitlighet."

Den 6 september meddelade GE att de lägger ett offentligt bud i syfte att förvärva samtliga aktier i Arcam AB. Budet löpte initialt till 14 oktober och har sedan förlängts till att gälla till 1 november. Styrelsen för Arcam har rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT