Oct 31, 2016

Arcam: "Anta budet"


Styrelsen i Arcam rekommenderar aktieägarna att acceptera det höjda budet från GE.

Den 6 september 2016 offentliggjorde General Electric Company, genom sitt helägda dotterbolag General Electric Sweden Holdings AB, ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam att överlåta sina aktier i Arcam till GE för 285 kronor per Arcam-aktie.

Den 18 oktober 2016 offentliggjorde GE utfallet från den initiala acceptperioden i Erbjudandet, där antalet inlämnade aktier i erbjudandet, tillsammans med de aktier som GE har förvärvat i marknaden, uppgick till ca 40,42 procent av det totala antalet utestående aktier i Arcam. I samband med detta förlängde GE acceptperioden i Erbjudandet till och med den 1 november 2016.

Den 27 oktober 2016 offentliggjorde GE en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, förlängde acceptperioden ytterligare till och med den 10 november 2016 samt sänkte villkoret för lägsta acceptnivå till minst 75 procent.

Styrelsen har tidigare enhälligt rekommenderat aktieägarna i Arcam att acceptera GE:s erbjudande om 285 kronor per aktie. För ytterligare information om Styrelsens bedömning av GE:s Erbjudande och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan ha på Arcam, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om GE:s strategiska planer för Arcam och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Arcam bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande från den 6 september 2016 som finns tillgängligt på http://www.arcamgroup.com/investor-relations/press-releases/

GE:s höjning av Erbjudandet till 300 kronor per Arcam-aktie, motsvarar en premie om 76,16 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 170,30 SEK de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande den 6 september 2016.

Styrelsen i Arcam återupprepar sin enhälliga rekommendation till aktieägarna att acceptera GEs erbjudande och konstaterar att villkoret för lägsta acceptnivå har sänkts till minst 75 procent.

Varje aktieägare i Arcam är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej. Härvid behöver en sammanvägning av omständigheterna i sin helhet göras och varje aktieägare behöver beakta sina egna förutsättningar och göra en egen bedömning av marknadsförhållandena och möjligheterna för den framtida utvecklingen av aktiekursen i Arcam.

Styrelsen tar inte något ansvar för om en acceptans eller ett förkastande av Erbjudandet i efterhand skulle visa sig vara finansiellt ofördelaktigt.

Därutöver kan även noteras att flertalet institutionella investerare, däribland Första AP-fonden och Handelsbanken Fonder, har accepterat och rekommenderar Erbjudandet.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    81

SENASTE NYTT