Foto: Pixabay.

Mar 23, 2017

Arbetskraftskostnaderna fortsätter öka mer i Sverige jämfört med konkurrentländer


En bekymmersam trend, menar Teknikföretagen.

I samband med att Eurostats Labour Cost Index (LCI) för helåret 2016 presenterades även uppgifter för arbetskraftskostnaderna inom den tillverkande industrin. Enligt statistiken håller trenden med något högre ökningstakt i Sverige än i viktiga konkurrentländer i sig. Det skriver Teknikföretagen.

Enligt LCI, ökade arbetskraftskostnaderna inom tillverkningsindustrin i Sverige med 2,8 procent. I Västeuropa var ökningstakten 1,5 procent 2016 samtidigt som den var 1,7 procent i Euroområdet.

Under senare år har den tyska ökningstakten växlat upp, men trots uppväxlingen var ökningstakten i Tyskland, om 2,6 procent, lägre än i Sverige under 2016.

Sammantaget är det bekymmersamt att trenden med högre ökningstakt i Sverige än i konkurrentländerna ännu inte är bruten, skriver Teknikföretagen.

Källa: Eurostat Labour Cost Index (LCI)
*Notera att LCI-siffror för många länder (däribland för Sverige) fortfarande är preliminära för 2016. Det bör även nämnas att det på grund av engångseffekter och tidpunkter för lönerevisioner m.m. kan vara svårt att göra jämförelser för enskilda år mellan länder. Därför presenteras längre tidsserier i diagrammet ovan.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT