Peter Gille samt Åsa arvidsson

Åsa Arvidsson och Peter Gille. Foto: XMReality.

Oct 8, 2020

AR-företaget XMReality stärker upp styrelsen


Båda har erfarenhet av växande internationella teknikbolag.

Vid XMReality AB:s extra bolagsstämma den 7 oktober fattades beslutet att öka antalet ordinarie ledamöter i styrelsen från fyra till sex. I samband med detta utseddes Peter Gille samt Åsa Arvidsson till de två nya positionerna som styrelseledamöter i XMReality AB.

”Jag är mycket glad över att vi har rekryterat Åsa och Peter till styrelsen. Båda två har väldigt relevant bakgrund och erfarenhet inom växande internationella teknikbolag som kompletterar nuvarande styrelse. Deras bidrag i styrelsearbetet kommer att vara väldigt värdefullt för XMReality i vår fortsatta tillväxt.” säger Björn Persson, styrelseordförande i XMReality.

Åsa Arvidsson
Åsa (född 1972) har en bred yrkesbakgrund inom IT och Telekom där hon bland annat har haft VD-uppdrag på Iver, portföljbolag inom EQT, samt svenska delen av Avanade. Åsa har även 10 års erfarenhet från ledande roller på IBM och arbetar idag på Microsoft med fokus på affärssystem och transformation.

”XMReality har stor potential att med innovativ teknik effektivisera och möjliggöra lösningar på framtida utmaningar globalt, vilket är mycket spännande. Med min bakgrund inom att leda digitalisering och förändringsresor hoppas jag hjälpa bolaget till att lönsamt växa samtidigt som bolagets struktur utvecklas för att möta kundernas behov.” säger Åsa Arvidsson

Peter Gille
Peter (född 1962) har en lång karriär som ledare för snabbväxande IT-produktbolag och är sedan 2016 VD för Cambio Healthcare Systems. Dessförinnan satt han som VD på Nexus 2006–2015 och har även haft flera ledande positioner inom Oracle. Han har ett brinnande intresse för försäljning, innovation inom produktutveckling samt att coacha sina medspelare. Peter sitter idag som styrelseledamot i MSAB (MicroSystemation AB), Swecare Foundation samt Kvalprak.

”Jag ser mycket fram emot mitt uppdrag på XMReality som är ett spännande innovativt bolag inom ett framtidsområde med stor potential! Min erfarenhet inom nya affärsmodeller samt hur man effektivt tar produkter till marknaden hoppas jag blir ett viktigt bidrag till verksamhetens fortsatta utveckling” säger Peter Gille.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT