Jun 8, 2016

Är du redo att leda ditt företag in i den digitala industriella revolutionen?


Digitalisering och automatisering håller på att skriva om verkstadshandboken för industriell produktion och digitalseringen ställer även nya krav på ledarskapet.

Digitaliseringens följder diskuteras flitigt i media. Enligt en ny rapport från Boston Consulting Group skulle Sverige kunna skapa 250 000 nya jobb med rätt strategi för området. På 90-talet var Sverige världsledande när det gäller digitaliseringen av samhället. Vi ligger fortfarande bra till, men utvecklingen har stannat av.

Det pågår en snabb strukturomvandling globalt, där digitalisering och automatisering radikalt förändrar villkoren för industriell produktion. Utan tillräcklig kunskap riskerar därför många svenska organisationer att konkurreras ut. Digitalt ledarskap är Chalmers Professional Educations nya fortbildning där cio:er, vd:ar och strategichefer får verktyg för att ta sig an denna utmaning.

– Den stora utmaningen är hur organisationer ska klara transformationen, säger Johan Magnusson, docent vid Chalmers och Göteborgs universitet, och ansvarig för kursen.

Hans forskning handlar om digitalisering och styrning.

– För det första: teknologin är redo för det. Nu finns det en möjlighet att ta det steget. För det andra så är det ett enormt tryck på organisationer, både privata och inom den offentliga sektorn, säger Johan Magnusson.

Utmaningen uppmärksammas även av regeringen, där Mikael Damberg, närings- och innovationsminister poängterat: ”Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige.”

Johan Magnusson menar att detta är en utmaning för Sverige och Europa då tillväxtekonomierna i Asien allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara med låga löner.

– Medborgarna ställer helt andra krav på tillgång till tjänster idag, i och med att internet är deras primära kanal. Om vi tar privata bolag är det samma sak. Alltså måste de hela tiden ha möjlighet att möta kunderna där de finns. Bolagen kan inte kringgå digitaliseringen, säger Johan Magnusson, och poängterar vikten av att även inkorporera digital innovation i sin styrning.

– Om företaget skapar ett avstånd mellan företagets verksamhet och IT-avdelningen blir det omöjligt att ha en dialog. Först när IT går från att vara ett tekniskt stöd till en strategisk möjliggörare kan det börja hända saker.Digitaliseringen ställer nya krav på ledarskap. Skillnaden mellan de som lyckas och misslyckas med omställningen kommer att vara avgörande. I fortbildningen Digitalt ledarskap medverkar fyra forskare med fokus på framväxande innovationsmönster, sociala medier, sociala rörelser och innovationsrelaterade ekosystem, ekonomistyrning, affärsanalyser och ”big data”. Målsättningen är att stärka deltagarnas ledarskap och stötta verksamheterna i omställningen.

– Den som gått kursen ska känna sig trygg och förstå vad digitaliseringen innebär, både avseende dess möjligheter och utmaningar. Självklart designar vi utbildningen utifrån deltagarnas verksamhetsområden. De får med sig verktyg som ska bidra till att deras organisationer stärks i sin digitala omställning. Hela organisationen är beroende av IT, och för att lyckas med digitaliseringen krävs det ett ledarskap som förstår detta, säger Johan Magnusson.


Läs mer om utbildningen Digitalt ledarskap
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT