Foto: AQ Group.

Oct 25, 2018

AQ Group tyngt av konkurs


Resultatet backar men industrigruppen visar trots det fortsatt god tillväxt.

Industrigruppen AQ Group uppvisar fortsatt god tillväxt både organiskt och via sina förvärv. För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 23,2 % till 1 137 MSEK (923). Rörelseresultatet (EBIT) minskade dock med 65,5 % till 22 MSEK (64) och resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 65,3 % till 21 MSEK (61).

AQ Groups nye vd och koncernchef Anders Carlsson, sedan sju veckor tillbaka, är dock nöjd med att kunna uppvisa ett positivt resultat, trots den stora extraordinära kostnaden om 66 MSEK i samband med konkursen i dotterbolaget AQ Segerström & Svensson AB. Exkluderat den extraordinära kostnaden så blir resultatmarginalen före skatt 7,6% vilket är en procentenhet bättre än tredje kvartalet förra året.

Konkursen i AQ Segerström & Svensson är den enskilt största händelsen för koncernen i kvartalet. I övrigt har arbetet med att avveckla AQ:s verksamhet i Thailand fortsatt enligt plan och flyttats till en AQc enheter i Kina. För verksamheten i Ludvika så har produktionen flyttats till andra AQ-enheter i Bulgarien och Sverige. AQ Group har även öppnat en mindre enhet i Smedjebacken för att konkurrenskraftigt kunna utföra den produktion som behöver vara nära kund och inte bör flyttas. Rörelseförluster för dessa två avvecklade fabriker uppgår till 23,2 MSEK i 2018, varav 9,9 MSEK under det tredje kvartalet.

Produktionen går på högtryck i de flesta av våra produktionsenheter. Vi har fortsatt utmaningar med långa ledtider på komponenter vilket ibland leder till försenade leveranser till kunderna vilket ger oss merkostnader. Den största kostnaden är dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”, säger Anders Carlsson. Vi är inte nöjda och arbetar hårt med att komma tillbaka till det läge där vi vill vara. Vi arbetar även med att öka vår kapacitet i de enheter som ligger närmast sitt kapacitetstak.

Vår riktlinje är att långsiktigt vara en stabil, växande och lönsam koncern med en rörelsemarginal på 8% och en stark finansiell position. Vi har lagt ner mycket arbete och stora pengar på att få ordning i enheter som inte levererat acceptabla resultat över tid. Nu kan vi åter fokusera på att göra affärer med kunden i fokus. Våra medar­betare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer och ett stabilt resultat, säger Anders Carlsson.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT