Sep 22, 2016

AQ-gruppen förvärvar Gerdins Industrial


AQ Group AB har den 21 september, 2016 tecknat avtal med Gerdins Holding AB om att förvärva 100% av aktierna i Gerdins Industrial System AB med dotterbolagen Gerdins Components Västerås AB, Elektroprim AB, Plåxan AB, Gerdins Components AB, Gerdins Cable Systems AB, Gerdins Cable Systems Sp. z.o.o och Gerdins Nordkomponent AB.

Avtalet är en följd av avsiktsförklaringen som kommunicerades den 18 augusti, 2016. Köpeskillingen består av 81,5 miljoner SEK kontant plus 260 000 aktier i AQ Group samt en tilläggsköpeskilling som kan förväntas uppgå till ca 12 miljoner SEK, baserad på 50% av resultatet efter skatt för 2016.

Tillträde förväntas ske den 3 oktober, 2016 under förutsättning att Konkurrensverket godkänner affären.

Gerdins Cutting Technology AB med verksamhet i Mjällom ingår inte i Gerdins Industrial System AB och således inte i affären.

Gerdins Industrial System AB är en framstående leverantör av komponenter och system för krävande industrikunder.  Bolaget har en omsättning på ca 430 miljoner SEK och har ca 450 anställda. Verksamheten bedrivs i Mjällom, Västerås och Sollefteå i Sverige samt i Starogard/Gdanski i Polen.  

"Syftet med affären är att utöka AQs kundbas samt att bredda vårt erbjudande inom metallbearbetning och att erhålla förstärkning inom kablagetillverkning. Gerdins har en lång historik med långsiktiga industriella ägare och företaget passar bra in i AQ. Vi har efter avsiktsförklaringen besökt de största kunderna och fått positiv feedback samt sett Gerdins alla anläggningar och vi ser därför fortsatt positivt på förvärvet", säger AQs koncernchef Claes Mellgren.

”Från Gerdins sida ser vi affären som en förstärkt möjlighet till fortsatt god utveckling av våra enheter och ett offensivt sätt att möta framtiden. Vi ser positivt på att ingå i en internationell koncern då det medför utökade möjligheter att bredda och stärka våra erbjudanden till kunderna och därmed stärka vår konkurrenskraft” säger Gerdins Holdings koncernchef Peter Gerdin. 

Foto: Gerdins Components.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT