Foto: Pixabay.

Dec 12, 2016

AQ Groups introduktion på Nasdaq Stockholm senareläggs


Ansökan är bordlagd i väntan på kompletterande uppgifter.

Efter att Nasdaq Stockholms bolagskommitté bordlagt AQ Group AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm och bland annat krävt viss komplettering av börsnoteringsprospektet kommer första dag för handel i AQ Group AB:s aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad inte att infalla den 12 december 2016.

Bolaget återkommer med besked om börsens beslut och om första dag för handel så snart det kan ske.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT