James Ahrgren

James Ahrgren. Foto: Traction.

Apr 21, 2021

AQ Group levererar starkt resultat i första kvartalet


Men nye vdn är inte nöjd med den organiska tillväxten.

AQ Group presenterade på onsdagen delårsrapporten för första kvartalet. Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6% i kvartalet till 1 307 MSEK (1 342), medan rörelseresultatet (EBIT) ökade med 23,7% till 121 MSEK (98)

"Nettoomsättningen är tillbaka på i princip samma nivå som vid samma period föregående år. Vi har en liten organisk tillväxt på 2,4%. Det är vi inte nöjda med," kommenterar nytillträdde vdn James Ahrgren rapporten.

"Under kvartalet har efterfrågan varit god inom medicinsk teknik,  kommersiella fordon och jordbruksmaskiner. Detta tillsammans med lägre kostnader gav starkt resultat i perioden där EBT-marginalen är 9,6%."

Under kvartalet har vissa av AQs enheter haft störningar vad gäller ingående material. Samt priserna på råmaterial såsom koppar och stål har stigit kraftigt i kvartalet, "men vi har lyckats få kompensation för detta från de flesta av våra kunder globalt", skriver James Ahrgren.

Covid-19 pandemin har haft viss påverkan på AQ i kvartalet. Främst störningar i form av sena leveranser in till koncernens fabriker, men även genom mindre utbrott av Covid-19 som i några enstaka fall försämrat företagets leveransförmåga till våra kunder. AQ Group har under kvartalet erhållit 11 MSEK i stödåtgärder från en handfull av verksamhetsländerna.

James Ahrgren har under våren ersatt tidigare vd och koncernchef Anders Carlsson. James kom närmast från rollen som Venture manager på Investmentbolaget AB Traction, men hade under åren 2011-219 flera ledande befattningar inom AQ Group i Sverige och Kina. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT