Anders Carlsson. Foto: AQ Group.

Apr 22, 2020

AQ Group fortsatt stabila - men varnar för svagare resultat i andra kvartalet


Så har verkstadsgruppen hanterat läget under coronapandemin.

AQ Group AB (publ) lämnar idag rapport för första kvartalet. Verkstadsgruppen uppvisar ökad omsättning och stabilt resultat även om bolaget påverkats av Covid-19 med 25 MSEK lägre nettoomsättning och 5 MSEK lägre rörelsevinst under kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 7,1% till 1 342 MSEK (1 253) och förelseresultatet (EBIT) ökade med 2,3% till 98 MSEK (96).

"Resultatet påverkas av att fabriker i Kina, USA och Canada har varit stängda pga Covid-19 samt att vi har haft kostnader för att avsluta ett olönsamt kundprojekt under kvartalet," skriver vd och koncernchef Anders Carlsson i rapporten.

"Vi har arbetat ordentligt med vår produktivitet och minskat personalkostnaderna för egen och inhyrd personal med 5% jämfört med första kvartalet 2019. Detta i kombination med lite bättre volymer jämfört med fjärde kvartalet har gett en bra effekt på resultatet och har motverkat den volymnedgång vi har sett hos många kunder. Fortfarande växer också flera kunder inom medicinteknik, livsmedelsindustri, miljöteknik och infrastruktur på ett sätt som hjälper oss att hålla uppe resultatet."

AQ Group påverkas av Covid-19 pandemin på framförallt tre sätt

Nedstängningar. I Kina ledde det till en nedstängning som varade i 3-5 veckor och glädjande är att dessa tre enheter är igång igen efter omfattande åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett så riskfritt sätt som möjligt. För närvarande är 5 tillverkningsenheter i Italien, Indien, USA och Canada helt stängda.

Europeiska fordonsindustrin. Denna tvingades stanna då Västeuropa helt stängde ner sina företag. AQ har 9 enheter i Sverige, Estland, Litauen och Polen som påverkas av att fordonskunderna står still. Här arbetar företaget med kortidspermitteringar, semesteruttag och kostnadsbesparingar för att hantera situationen så bra som möjligt. De flesta av dessa enheter fortfarande är igång då de även har andra kunder.

Övriga 28 tillverkningsenheter i Norden, Öst-Europa, Kina och Mexiko. Där fortsätter verksamheten men under nya förutsättningar, med mycket tid på att organisera vår verksamhet på ett sätt som minskar risken för virus-spridning. Här är även högre sjukfrånvaro eftersom personal är hemma och tar hand om barn i de länder där skolorna är stängda. 

"AQ Group har gynnats av sin decentraliserade och snabbfotade struktur i denna kris," skriver Anders Carlsson, och beömmer lokala ledningar för ett mycket gott arbete med att snabbt följa lokala direktiv, minska risken för virusspridning, hantera hög sjukfrånvaro, jaga material och fortsätta leverera till kunderna.

Han varnar dock för stor osäkerhet framåt, främst i hur länge olika länder helt stänger sin ekonomi och om fler länder väljer att ta till denna åtgärd, samt när den europeiska fordonsindustrin lyckas med sin återstart.

"Det kommer att bli ett svagare resultat i andra kvartalet men det går inte idag att säga hur mycket."

"Vi arbetar kontinuerligt med olika scenarion i varje bolag och försöker vara förberedda för vad som än kan hända och då vidta åtgärder fort. Detta gäller både i närtid under den omedelbara krisen men också på medellång sikt då vi behöver vara beredda på vad som än händer med efterfrågan från våra kunder. Vi arbetar även mycket med att minska kostnader och se över alla beslutade och planerade investeringar. Allting som kan vänta är framflyttat."

"Vi är mycket ödmjuka inför denna osäkra situation men har en bra utgångspunkt i vår starka balansräkning," skriver Anders Carlsson.

AQLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT