Foto: AQ Group.

Feb 22, 2018

AQ Group stänger anläggningen i Ludvika


Resultatet har minskat och ny vd har utsetts.

93e kvartalet i rad med vinst, men en resultatmarginal och ett kassaflöde som är en besvikelse. Så uttrycker AQ Groups vd, Claes Mellgren, sig i rapporten som avlämnats på torsdag morgonen. Samtidigt meddelar bolaget att styrelsen utsett Claes Mellgrens efterträdare. Claes Mellgren, en av AQ Groups grundare, har efter åtta framgångsrika år som koncernchef begärt att få lämna sin position och Anders S Carlsson blir ny VD och koncernchef. Han kommer närmast från ABB och kommer att tillträda senast den 1 september.

Claes Mellgren kommer att fortsätta medverka i utvecklingen av AQ i sin roll som föreslagen styrelseledamot och största aktieägare.

För helåret ökade nettoomsättningen för AQ Group med 22 % till 4 020 MSEK (3 289). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6 % till 263 MSEK (281). Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 8 % till 256 MSEK (279) och resultatmarginalen före skatt (EBT %) blev 6,4 % (8,5).

För fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 12 % till 1 017 MSEK (905) och rörelseresultatet (EBIT) minskade med 35 % till 39 MSEK (60). Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 47 % till 32 MSEK (60) och resultatmarginalen före skatt (EBT) blev 3,1 % (6,6).

"Vi måste jobba hårdare med att förbättra våra marginaler. Fjärde kvartalet blev resultatmarginalen före skatt (EBT %) 3,1 %. Vårt mål är 8 % och ackumulerat för året ligger EBT marginalen på 6,4 % vilket innebär att vi ligger klart under vår målsättning. Vi har några dotterbolag som under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem. Vi har varit för tålmodiga med detta," skriver Claes Mellgren i rapporten.

"Vårt bolag AQ Welded Structures som har en produktionsanläggning i Ludvika har haft förluster under lång tid. Bolaget gick med en stor förlust under 2017. När en av våra kunder nu tillkännagett en flytt utomlands av en produktfamilj så tappar vi ytterligare volym."

AQ Welded Structures AB inleder fackliga förhandlingar med avsikt att stänga ned verksamheten med 51 anställda i Ludvika. Tillverkningen kommer att kunna flyttas till andra bolag inom koncernen för att säkra leveranser till kunderna. "Verksamheten har en lång tradition på orten och den tekniska kompetensen hos medarbetarna är hög. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft tvingas vi dock att vidta extraordinära åtgärder” säger AQ:s koncernchef Claes Mellgren. 

"Vi har lönsamhetsproblem med leveranser av plåt och plastartiklar till kommersiella fordon i Sverige. Åtgärdsprogrammet som pågår har gett förbättringar men det kommer att ta ytterligare en tid att få dem att nå tillfredsställande lönsamhet," skriver Claes Mellgren vidare i rapporten.

"I fjärde kvartalet har vi sett fortsatt ökande råmaterialpriser, bland annat inom stål och plastområdet. På denna punkt måste vi vara självkritiska. Vi har varit för ”snälla” och långsamma med att föra över dessa prishöjningar till våra kunder. Under Q1 måste detta få fullt genomslag speciellt till fordonskunder."

"Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s höga organiska tillväxt i fjärde kvartalet. Samtidigt upplever jag att vi tar marknadsandelar inom flera affärsområden." 

"Vi har under fjärde kvartalet fortsatta utmaningar med ökade ledtider av råmaterial och komponenter vilket leder till försenade leveranser till våra kunder. Detta kostar mycket pengar i form av express­frakter, övertid och inhyrd personal. Den största kostnaden är dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”.

Lagervärdet har vuxit klart snabbare än vår försäljningstillväxt. Vi har därför startat ett lagerreduktionsprojekt för att få ner kapitalbindningen och förbättra våra rutiner. Arbetet är i full gång med ett första bolag.

Sammantaget skall våra pågående åtgärder ge ökad marginal och ett bättre kassaflöde som närmar sig våra mål." skriver Claes Mellgren.

Tillträdande vd och koncernchef Anders Carlsson är idag medlem av ABBs svenska koncernledning samt verksam som divisionschef för ABB Electrification Products i Norra Europa. Dessförinnan har han haft olika ledande positioner inom ABB sedan 1992. Han är svensk medborgare, född 1967, och utbildad civilingenjör vid KTH.

’’Jag ser verkligen fram mot att få ta över som VD efter Claes och att få leda ett globalt entreprenörsdrivet företag med unik kompetens inom kontraktstillverkning och teknikutveckling. Det ska bli spännande att få arbeta tillsammans med AQ:s medarbetare, styrelse och kunder för att ta nästa steg i företagets tillväxtresa, säger Anders Carlsson.’’
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT