AQ Group, Lodz i Polen. Foto: AQ Group.

Jun 11, 2020

AQ Group öppnar alla sin enheter, men osäkerheten finns kvar


AQ Group oroas över kundernas framtida volymer.

Under april och maj har 5 av våra tillverkningsenheter i Kanada, USA, Italien och Indien varit stängda samtidigt som 9 enheter i Europa har påverkats av stoppet för den europeiska fordonsindustrin. Övriga 28 enheter inom AQ Group har fortsatt tillverka utan större störningar.

Från början av juni så är alla våra tillverkningsenheter igång igen och även fordonskunderna har återstartat efter sin stilleståndsperiod. Vi levererar det som våra kunder efterfrågar och har i nuläget inga väsentliga problem med materialleveranser, bemanning eller andra inskränkningar.   

De första tre månaderna av Corona har därmed hanterats på ett bra sätt av våra medarbetare runt om i världen. Arbetsrutiner, bemanning och materialanskaffning har snabbt anpassats till mycket stora variationer i kundernas efterfrågan. En majoritet av kunderna har fortsatt producera från sin orderstock och det finns även några segment där efterfrågan har ökat. Det viktigaste har varit att införa rutiner som minskar risken för virusspridning samt att fortsätta leverera till våra kunder. Störningar som har uppstått har hanterats väl.

För att motverka den ekonomiska effekten under kvartalet av detta har vi arbetat intensivt med att minska våra kostnader och flera av dessa åtgärder påbörjades redan före Covid-19. Vi har även tagit del av finansiella stödåtgärder från myndigheter i våra verksamhetsländer.

Nu går vi över till nästa fas av Covid-19 där det finns en stor osäkerhet kring hur våra kunders affärsvolymer kommer att utvecklas. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att kontinuerligt anpassa våra kostnader till den faktiska efterfrågan som uppstår. Vi kommer även öka våra ansträngningar för att ta vara på alla de möjligheter som också kommer att uppstå i en situation som denna.

AQ Group har en stark balansräkning vilket är ett stöd i en sådan här besvärlig situation. Trots detta har vi arbetat ödmjukt även med dessa frågor. Vi har sett över våra investeringsplaner och arbetat med att minska inflödet av material samt ökat dialogen med våra kunder. Vi har även under maj förlängt våra banklån och därmed ökat den andel av vår finansiering som är långsiktig.

Vi är redo för nya utmaningar och möjligheter under resten av året och kommer fortsätta göra vårt yttersta för att vara en ”reliable” leverantör till krävande industriella kunder under en utmanande tid.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT