Anders Carlsson. Foto: AQ Group.

Apr 29, 2019

AQ gör mångmiljonförvärv


Köper finskt bolag.

AQ Group AB har den 29 april 2019 tecknat ett avtal med Intera Partners Oy om att förvärva 100% av aktierna i LTI Holding Oy med dotterbolaget Trafotek Oy i Finland och dess dotterbolag Trafotek AS i Estland, Trafotek Suzhou Co, Ltd i Kina och Trafotek Power Eletronicos e Transformadores i Brasilien. Köpeskillingen är 28 miljoner euro, cirka 297 miljoner kronor, på en skuldfri och kassafri bas (rörelsevärde). 

Trafotek är en ledande leverantör inom konstruktion och tillverkning av specialiserade kraftelektronikskomponenter, såsom reaktorer, transformatorer och filter för medium till höga effektnivåer. Trafoteks kunder är ledande aktörer inom kraftelektronik, industriell automation, förnybar energi och marin industri. Företagets huvudkontor och en produktionsanläggning ligger i Kaarina, Finland. Dessutom har Trafotek fabriker i Rae, Estland, i Itu, Brasilien och i Suzhou, Kina. De har också ett försäljnings- och FoU-kontor i Bremen, Tyskland. Företaget omsätter cirka 45 miljoner euro med en EBITDA-marginal på cirka 7%.

"Syftet med förvärvet är att utöka AQ: s kundbas och bredda vårt erbjudande inom induktiva komponenter. Trafotek har lång erfarenhet av krävande industrikunder och företaget passar utmärkt in i AQ-portföljen utan överlappningar. AQ och Trafotek kombinerat blir en stark aktör med teknik- och tillverkningsnärvaro i viktiga delar av världen", säger Anders Carlsson, koncernchef för AQ Group.

Tillträde förväntas ske 3 juni 2019 under förutsättning att affären godkänns av de estniska och finska konkurrensmyndigheterna.

AQLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT