Mar 15, 2016

AQ ansöker om notering på Nasdaq Stockholm


AQ Group AB (publ) har lämnat in en preliminär ansökan om upptagande av dess aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Bolagets aktie handlas sedan 2001 på AktieTorget. Under förutsättning att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan är avsikten att handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ska inledas under hösten.

Koncernen omsatte 2,9 miljarder kronor 2015 och består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    56

SENASTE NYTT