Mar 15, 2016

AQ ansöker om notering på Nasdaq Stockholm


AQ Group AB (publ) har lämnat in en preliminär ansökan om upptagande av dess aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Bolagets aktie handlas sedan 2001 på AktieTorget. Under förutsättning att Nasdaq Stockholm godkänner ansökan är avsikten att handeln i bolagets aktie på Nasdaq Stockholm ska inledas under hösten.

Koncernen omsatte 2,9 miljarder kronor 2015 och består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • PLAY: Nynas med 90 år på nacken

    I veckan avslutades en av Sveriges största rekonstruktioner. Företaget grundat av Axel Ax:son Johnson fick som Sveriges första raffinaderi stor betydelse under andra världskriget och för bilismens framväxt.
    39