AP&T:s servohydrauliska press är inte bara snabbare och energieffektivare än konventionella hydraulpressar utan också ett starkt alternativ till servomekaniska pressar.

Aug 22, 2018

AP&T:s servohydrauliska press sätter en ny standard för hydraulpressar


Energieffektivare, snabbare och enklare att underhålla.


Med introduktionen av sin unika servohydrauliska press har AP&T satt en ny standard i branschen. Korta cykeltider, hög precision, låg energiförbrukning och ett lågt underhållsbehov gör den till ett svårslaget alternativ, inte bara till konventionella hydraulpressar utan också i många fall till servomekaniska pressar.

Kombinationen av höga prestanda och låga driftskostnader har AP&T:s konstruktörer uppnått genom ett flertal innovativa tekniska lösningar. Först och främst har hydraulsystemets reglerventiler ersatts av servomotorer, vilket innebär att hastighet, position och presskraft regleras helt elektriskt.

"Konstruktionen har gjort det möjligt att begränsa antalet unika rörliga delar, minska oljevolymen, sänka trycket i hydraulsystemet till max 250 bar och eliminera effekterna av eventuella variationer i oljetemperatur. Det lägger grunden för en mycket robust process med hög tillgänglighet och repeternoggrannhet, samtidigt som behovet av underhåll minskar rejält", säger Patrik Haglund, Produktchef Press på AP&T.

Lösningen med servomotorer har också effektiviserat energianvändningen med mellan 40 och 70 procent, beroende på applikation. Dels slipper man de värmeförluster som tryckventilerna genererar, dels används vissa servomotorer som generatorer vid retardation. Även pressens mothållarcylinder drivs av servomotorer som fungerar som generatorer. Via ett kinetiskt lagringsystem och en central likströmsomvandlare distribueras bromsenergin till de motorer som används för acceleration och formning. Tack vare att energin lagras internt i pressen kan man undvika att utnyttja el från nätet vid toppbelastning, vilket ger en lägre anslutningsavgift. Lagrad överskottsenergi kan också återföras till nätet.

Hela pressförloppet övervakas av ett så kallat closed loop system, som kontinuerligt kontrollerar slidens rörelser, korrigerar eventuella avvikelser snabbt och säkerställer hastighet och position med mycket stor noggrannhet. Inte minst reglerar systemet aktivt slidens parallellitet i förhållande till pressbordet – en unik inbyggd funktion som bidrar både till en hög formningsprecision och till minskat verktygsslitage.
"Accelerations- och retardationshastigheten är hela två till tre gånger högre än för en konventionell hydraulpress, vilket ger förutsättningar för extremt korta cykeltider. För att maximera produktionskapaciteten kan pressen synkroniseras med andra servostyrda enheter för in- och utmatning", säger Patrik Haglund.

Med låg energiförbrukning, ett kompakt utförande, hög produktionskapacitet och repeternoggrannhet i kombination med låga underhållskostnader är AP&T:s servo-hydrauliska press är också ett konkurrenskraftigt alternativ på flera områden där man traditionellt använt mekaniska pressar.

AP&T servohydraulisk press – exempel på lämpliga applikationer

Transferlösningar: Hög slagfrekvens (SPM), kompenserar snedbelastning och ger full synkronisering.
Djupdragning och övrig kallformning: Hög reglernoggrannhet, föracceleration av mothåll, pulserande formning och stor energibesparing.
Formning av höghållfast stål (AHSS): All formning i ett steg, reducerad återfjädring, höga formningskrafter på liten verktygsyta.
Varmformning av aluminium: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, kort cykeltid, hög formningshastighet.
Presshärdning: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, kort cykeltid, hög formningshastighet.
1:a press i tandemlinjer: Kort cykeltid för hela linjen, full synkronisering, flexibel kraft/slaglängd genom hela presslaget.
Formning av kompositer och liknande material: Minimal energiförbrukning vid långa hålltider med höga tryck, säkerställd parallellitet och flexibelt tryckmönster på verktyget.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT