AP&T, Termisk Systemteknik och Högskolan Väst har tillsammans undersökt olika mätsystem för processövervakning vid varmformning av aluminiumplåt.

Nov 10, 2017

Först i världen med ny formningsteknik för höghållfast aluminium


Nu deltar AP&T i ett samarbetsprojekt kring sensorer för varmformning av höghållfast aluminium.

Inom bilindustrin, flygindustrin och rymdindustrin ökar efterfrågan på starkare och lättare komponenter som kan bidra till en effektivare energianvändning och högre säkerhet. För att möta behoven krävs att en större andel av de komponenter som idag tillverkas av stål kan produceras av lättviktsmaterial, som till exempel aluminium.

AP&T har som första företag i världen utvecklat en ny typ av flexibel produktionslinje som gör det möjligt att forma komplext utformade detaljer av flera olika slags höghållfast aluminium.

– För att säkerställa en hög och jämn produktkvalitet 24/7 spelar processövervakningen en avgörande roll. Noggrann processtyrning är en förutsättning för att uppnå den formbarhet och styrka som eftersträvas och en optimerad process bidrar också till en högre produktivitet. Dessutom gör övervakningen det möjligt för kunden att dokumentera produktens kvalitet. Processövervakning för varmformning av aluminium kräver dock andra sensorsystem än de som används för stål, berättar Otto Kragt på AP&T:s avdelning för Research and Development.

I ett nyligen genomfört samarbetsprojekt har AP&T, företaget Termisk Systemteknik i Linköping och Högskolan Väst i Trollhättan, Sverige undersökt om data insamlade med olika bildsensorer kan uppfylla de specifika behov som finns. Projektet har bidragit till utökad kunskap om sensorsystem för temperaturmätning på aluminium under de förutsättningar som finns i en verklig produktionsanläggning för varmformning av höghållfast aluminium. Resultaten har utgjort en bas för konstruktions- och utvecklingsarbetet av produktionslinjen.

Inom projektet har Termisk Systemteknik utvecklat en beräkningsmodell för att kunna förutse olika faktorers inverkan på mätnoggrannheten. Högskolan Väst har undersökt hur emissiviteten hos aluminium ändras med olika temperaturer och ytbeläggningar. Termisk Systemteknik, Högskolan Väst och AP&T har tillsammans undersökt hur olika mätsystem fungerar och under vilka omständigheter de är användbara för att med tillräckligt hög noggrannhet bestämma temperaturen på aluminiumplåtar med varierande emissivitet. 

 
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT