Mar 2, 2017

Ansiktslyft för FR2000


FR2000 har fått ett rejält ansiktslyft med ny logotyp, ny grafisk profil och en helt ny webbplats.

Målet är att göra varumärket FR2000 attraktivare, både för de certifierade företagen men också för deras kunder.
1 mars publiceras en ny utgåva av ledningssystemet FR2000. Den nya utgåvan är både starkare och enklare att arbeta med, och den säkrar överensstämmelse med motsvarande ISO-standarder. I över två decennier har FR2000 varit ett alternativ till de mer tids- och kostnadskrävande ISO-systemen, särskilt för mindre och medelstora företag. För många av dessa har FR2000-certifieringen också visat sig vara en viktig konkurrensfaktor i kampen om kunderna.

FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA

FR2000 är till för företag som vill arbeta med ständig förbättring på ett handfast och okomplicerat sätt. Standarden är helt oberoende av bransch och fokus ligger på processer som stöder det certifierade företagets affär. Idag finns närmare 500 företag inom såväl förvaltning som alla delar av näringslivet som har en certifiering enligt FR2000. Förutom de traditionella områdena kvalitet och miljö, så omfattar FR2000 även arbetsmiljö, kompetensförsörjning, brandskydd och socialt ansvarstagande.

EN FULLVÄRDIG CERTIFIERING FÖR ALLA

De områden som utvecklats är i första hand avsnitten om ledningsfunktionen, ledningssystemets omfattning samt riskhantering. Även styrning och kontroll av olika processer samt kommunikation berörs. Uppdateringen har gjorts för att säkra följsamhet gentemot ISO 9001 och ISO 14001 där nya versioner publicerades i slutet av 2015. FR2000 kommer alltså att i ännu högre grad vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem.

ETT STARKARE VARUMÄRKE

Samtidigt med den nya versionen får hela FR2000 en rejäl ansiktslyftning. En helt ny, fräsch och mobilanpassad webbplats och uppdaterat informationsmaterial kommer att spegla hur enkelt det är för dagens och morgondagens företagare att arbeta med ett effektivt ledningssystem.

Kontakta Peter Landin, marknadsansvarig FR2000, för ytterligare information.

peter.landin@fr2000.se

070-397 20 10

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT