Claes Mellgren. Foto: AQ Group.

Aug 17, 2017

Ännu ett miljardkvartal för industrigruppen


Dock backar resultatet. "Vi måste arbeta vidare med att förbättra marginalen", säger koncernchefen.

AQ Group levererar i andra kvartalet en omsättning som överstiger en miljard. Den högsta omsättningen i koncernens historia. Företaget har varje år sedan starten den 1 oktober 1994 ökat omsättningen.

För andra kvartalet ökade omsättningen till 1 077 MSEK (860). Den organiska tillväxten för kvartalet var 10,1 % jämfört med 6,2 % andra kvartalet 2016. Den höga organiska tillväxten i kvartalet förklaras av att flera av AQ:s ledande industrikunder visar god tillväxt. "Samtidigt upplever jag att vi tar marknadsandelar inom flera affärsområden," kommenterar koncernchef Claes Mellgren.

Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 74 MSEK (92).

"Vi är inte nöjda med marginalen (EBT) 6,5 %. Vi måste arbeta vidare med att förbättra marginalen," skriver Claes Mellgren och förklarar vidare:

"Andra kvartalet 2017 har en marginalglidning nedåt, dels på grund av merkostnader i samband med ökande beläggning samt att vi inte har lyckats höja kundpriserna i samma takt som råvarupriserna har ökat. Det är viktigt att vi snabbt justerar våra kundpriser när råvarupriserna ökar. Här har vi fortfarande ett arbete att göra.

Vi intensifierar nu också vårt arbete med att få vår leverantörsbas att bli mer konkurrenskraftig. Vårt mål är att ha en resultatmarginal före skatt på 8 %. Som vi tidigare har kommunicerat var andra kvartalet 2016 ett kvartal som innehöll ett antal osedvanligt lönsamma projekt inom telekom.

Successivt under året har flera av våra produktionsanläggningar haft ökande beläggning och vi ser behov av ökade investeringar i produktionskapacitet inom flera områden. Vi har skrivit avtal om att köpa in en grannfastighet i Ungern. Vi förhandlar om ytterligare produktionsytor i Polen samt planerar utökade ytor i Mexiko. Detta är självklart ett positivt tecken på att våra kunder har en god orderstock och att våra kunder har förtroende för AQ.

Vi har dock dragits med en del försenade leveranser till våra kunder som kostat mycket pengar i form av expressfrakter, övertid och inhyrd personal. Försenade leveranser kostar inte bara pengar utan den största kostnaden är att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable” och ett intensivt förbättringsarbete pågår."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT