Nov 10, 2017

Annebergsföretaget investerar 15 miljoner i maskinparken


Industriellt byggande i trä är en trend som växer. För att möta den stora efterfrågan satsar Flexator 15 miljoner kronor i bland annat nya vägglinjer och måleristation.

Flexator gör en storsatsning. Ett investeringspaket i maskinparken på omkring 15 miljoner ska göra Annebergsföretaget konkurrenskraftigare.

– Våra kunder ska få mer hus för pengarna, säger Ola Adolfsson, vd för Flexator.

Flexator har vind i seglen. Industriellt byggande i trä är en trend som bara växer och allt fler ser behovet av ett hållbart byggsätt. För att möta den stora efterfrågan har Flexator beslutat om ett stort investeringspaket på ungefär 15 miljoner kronor, som innefattar nya vägglinjer, måleristation och viss fastighetsanpassning.
– Det är en jätterolig satsning för oss och ett viktigt steg mot en ökad automatisering och digitalisering, samtidigt som vi bibehåller vår flexibilitet. Vår nuvarande maskinpark börjar bli till åren, så det är dags att investera i ny produktionsutrustning, säger Ola Adolfsson.
– Vi har väldigt mycket digital information i dag i vår Bygg Informations Modell och vi behöver kunna föra över informationen såväl via människor som till maskiner på ett så effektivt sätt som möjligt.

De två vägglinjerna – en för innerväggar och en för ytterväggar – utgör merparten av investeringen. Där effektivitet och flexibilitet har varit nyckelorden.
– Flexators kunder kräver hög flexibilitet i produktionen. Till exempel kan maskinen för spikning och håltagning köras automatiskt eller helt manuellt med hjälp av en operatör. På stationerna där det krävs mycket manuell mätning kommer vi hänga upp projiceringslaser ovanför som visar var saker och ting skall placeras. På så sätt blir linjerna både effektiva och mycket flexibla, säger Erik Nord, representant för leverantören Penope OY.

Investeringen är en del av Flexatorlyftet, ett lean-projekt till syfte att förbättra företagets konkurrenskraft. En nyckel i projektet är att involvera personalen, vilket också har varit fallet här.
– Personalen som ska jobba med de här linjerna har varit delaktiga i arbetet på ett väldigt positivt sätt, säger Ola Adolfsson och får medhåll av Erik Nord.
– Det underlättar för oss då vi kan anpassa våra maskiner efter vissa önskemål från operatörerna.

Beställningen av den nya maskinutrustningen är lagd och kommer att installeras nästa sommar.
– Vi passar på att göra det under de veckor som vi normalt stänger, vilket innebär att det inte kommer att påverka produktionen, säger Ola Adolfsson.

Flexator AB är sedan år 1956 en av Sveriges marknadsledande tillverkare inom modulbyggda verksamhetslokaler. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT